Eli Marie Wiig i KoRus – Sør har siden 2013 vært engasjert i et doktorgradsarbeid med spesielt fokus på generasjonsoverføring av rusproblemer, og har blant annet forsket på mødre med rusproblemer.

Bilde av Eli Marie Wiig

Eli Marie Wiig i KoRus – Sør har forsket på mødre med rusproblemer, og har nå levert sin tredje og siste artikkel i doktorgradsarbeidet.

Nå har hun fått publisert sin tredje artikkel i doktorgradsarbeidet, med tittelen “Rescue the child or treat the adult? Understandings among professionals in dual treatment of substance-use disorders and parenting”.

Artikkelen handler om hvordan ansatte ved døgnbehandling av rusavhengige gravide og småbarnsfamilier forstår sitt arbeid, og er siste del av Wiigs doktorgradsarbeid som har vært gjennomført i samarbeid med SERAF, Senter for rus- og avhengighet, ved Universitetet i Oslo. Medforfattere til artikkelen er Astrid Halsa fra Høgskolen Innlandet, Jørgen Bramness fra ROP Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rus- og psykisk lidelse, Siv Merete Myra fra SERAF, Senter for Rus og Avhengighet, ved Universitetet i Oslo og Bente Storm Mowatt Haugland ved RKBU Vest – Regionalt kunnskapssenter for barn og unge.

Krevende arbeid

Det har vært gjennomført fokusgruppeintervjuer med de ansatte ved en familieenhet ved en rusklinikk i Norge. Det viste seg at det å skulle kombinere rusbehandling av de voksne med ivaretaking av barnets behov og veiledning i samspill, opplevdes som et svært krevende arbeid. De ansatte endte ofte med å prioritere enten rusbehandling av mor (og far) eller ivaretakelse av barnet.

Imidlertid så det ut til at en gruppe ansatte hadde valgt et tredje alternativ som muligens innebar en integrert tilnærming.  De var opptatte av å være til stede og støtte foreldrene ved å utnytte «her og nå»-situasjoner som oppstår i hverdagslivet på enheten. Denne tilnærmingen så ut til å hjelpe foreldrene til å bli mer bevisste på barnet sitt og samspillet med barnet i tillegg til sine egne følelser.

Anbefaler døgnbehandling

Videre erfarte de ansatte at de voksne pasientene kunne være emosjonelt krevende å arbeide med. Både ulik tilnærming til behandlingen og emosjonelt krevende pasienter gir risiko for gnisninger mellom ansatte. Selv om de ansatte opplevde arbeidet sitt som utfordrende, mente de likevel at slik familiebehandling i døgninstitusjon legger til rette for positiv utvikling for rusavhengige foreldre og barna deres.

Forfatterne anbefaler døgnbehandling av gravide og småbarnsfamilier der foreldrene har rusproblemer. Behandlingsoppholdet kan gi grunnlag for å bryte generasjonsoverføring av rusproblemer og bidra til at familiene kan leve gode, rusfrie liv. Imidlertid er dette et så komplekst og krevende arbeid at det kan være nyttig med ekstra oppmerksomhet på samarbeid blant ulike grupper av ansatte.

Les mer om Eli Marie Wiig sitt doktorgradsarbeid og tidligere artikler

Publisert: 11. juni 2018

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:57