24. november er vi med og holder kurs i Skien om barn og unge som har vært utsatt for rusmidler i fosterlivet. Det blir spesielt fokus på FASD (barn født med alkoholskade). Kurset passer for alle som i sin arbeidshverdag møter barn og familier som har utfordringer i forbindelse med denne problematikken.

Formålet med dagskurset er å gi innblikk i nyere forskning om rusmidlers virkning på fosterlivet, med særlig vekt på alkoholens virkning på fosteret. Konsekvenser og utfordringer for barnet og familien i hverdagen belyses, og det presenteres forslag til tiltak.

Kurset arrangeres i samarbeid med Regional Kompetansetjeneste – Medfødte Russkader.

Last ned program for mer informasjon og påmelding.

Litt om foredragsholderne:

En av foredragsholderne er Kristin Håland, jordmor og PHD i omsorgsforskning, med ansvar for temaer innen svangerskap, sped- og småbarnstid i KoRus – Sør. Hennes forskningsfelt er vold i svangerskapet. Hun har ansvaret for å lede opplæringsprogrammet Tidlig Inn i Helse Sør, og sitter i den nasjonale arbeidsgruppen.

Jon Skranes er barnelege og leder av Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU) ved Sørlandet sykehus Arendal, hvor han i mange år har arbeidet med tverrfaglig utredning av barn med mistenkt medfødt alkoholskade.

Gro CC Løhaugen er spesialist i klinisk psykologi, nevropsykolog og leder av Regional Kompetansetjeneste – Medfødte Russkader (RK-MR), Helse Sør-Øst ved Sørlandet sykehus Arendal. Hun skrev sin spesialistoppgave om det nevropsykologiske bidraget ved utredning og diagnostisering av føtal russkade, og har lang erfaring fra tverrfaglig arbeid med barn utsatt for rus i fosterlivet fra HABU ved Sørlandet sykehus.

Publisert: 7. september 2017