Det siste året har vært annerledes på mange måter, blant annet hvordan man formidler fagkunnskap til ansatte i kommunene.

– Det er rart å snakke til så mange uten å se dem, bare min egen skjerm og noen få andre personer. Fortellingene og eksemplene jeg gjerne vil dele, kan faktisk nå frem gjennom skjermen. Responsen var god, og det kjennes meningsfullt, sier Anne-Kristin Imenes.

Øke ansattes snakkekompetanse

Psykologspesialist ved KoRus Sør, Anne-Kristin Imenes.

Tidligere har alle i støttetjenestene (ca. 70 personer) fått samme kurs. Øvre Eiker kommune ønsker å øke ansattes snakkekompetanse med barn de er bekymret for. Målet er både å øke antall samtaler med barn i hverdagen, og kvaliteten på samtalene.

– Ulempen er at vi ikke får øvd eller svart på så mange spørsmål. Da blir det opp til den enkelte skole og barnehagen å legge til rette for ferdighetstrening, sier Imenes.

Kommunalsjef for oppvekst, Else Berit Kyte, er optimist. Kommunen har en langsiktig plan for arbeidet.

– Vi er i gang med et 2-årig utviklingsarbeid. «Ett lag for god oppvekst» handler om bedre tverretatlig samarbeid og koordinerte tjenester. Alle ansatte får den samme kompetansehevingen i regi av KoRus Sør, RVTS og RBUP, forteller Kyte.

Innbyggerne skal bli hørt

Hun er fornøyd med at arbeidet ikke har stoppet opp på grunn av pandemi. I tillegg til kursing, har Øvre Eiker startet mange nettverksgrupper på tvers av tjenester og felles veiledning.

– Vi jobber med felles språk, felles forståelse og felles arbeidsmåter. Vi startet også opp med Familiehjelpa i januar. Vi ønsker én dør og étt telefonnummer inn til tjenestene. Innbyggerne skal oppleve at de blir sett og hørt. Vi skal snakke med innbyggerne før vi setter inn tiltak.

En målsetting om å øke tryggheten i samtale med barn

Kyte påpeker at ikke alle er like trygge på å snakke med barn de er bekymret for, og at de derfor har en målsetting om at de ansatte skal føle en trygghet når snakker med barna.

– Nå ønsker vi å komme dit at det blir rart om vi ikke snakker med barn vi er bekymret for.

Les også: Familiehjelpa i Øvre Eiker

Publisert: 16. februar 2021