Program for folkehelsearbeid i kommunene er en 10-årig satsing (2017-2027) hvor hovedmålet er å fremme befolkningens psykiske helse og livskvalitet, og et godt rusmiddelforebyggende arbeid. Barn og unge er programmets prioriterte målgruppe. En del av programmet omfatter tiltaksutvikling ute i kommunene. Dette utviklingsarbeidet skal ta utgangspunkt i lokale utfordringer og søkes forankret i kommunens planer. Alle tiltakene som utvikles skal evalueres.

Handling i praksis
Det er naturlig å plassere den nye nettressursen på forebygging.no/handling, da dette virkelig er handling i praksis, sier redaktør Beate Steinkjer. På handling.forebygging.no/folkehelsearbeid/ kan man finne beskrivelser av tiltak, og evalueringsopplegg, som er igangsatt i landets kommuner som del av programsatsingen. Hvor langt de ulike tiltakene er kommet vil variere, og oppdateringer av tiltaksbeskrivelsene vil bli gjort. Beskrivelsene av de ulike tiltakene kan gi nyttig informasjon og inspirasjon til kommuner som møter samme type utfordringer.

Det er i dag registrert ca 80 ulike prosjekter fordelt på 11 fylker. Oversikten blir oppdatert etter hvert som flere fylker blir med i programmet og kommuner iverksetter tiltak. Det er fylkene som er ansvarlige for å sørge for at prosjektene er oppdaterte og sende inn nye prosjekter.

Tett samarbeid

Nettsiden er utviklet i et samarbeid mellom redaksjonen i forebygging.no/KoRus-Nord og Helsedirektoratet. De har utarbeidet et skjema som beskriver de ulike prosjektene og hvordan det jobbes med disse i kommunene.

Vi kommer til å ha fokus på ytterligere forbedringer av skjemaet fremover, etter innspill fra deltakerne i programmet, sier Steinkjer.

Dele kunnskap

Redaksjonen har stor tro på at dette blir en nyttig nettside for deltakerne i folkehelseprogrammet. Gevinsten for fylker og kommuner er at de får en felles plattform for å dele kunnskap og erfaringer fra tiltaksutvikling og evaluering. Ikke minst inneholder forebygging.no mye relevant fagstoff som kan være nyttige i programmet. For forebygging.no vil nytteverdien være blant annet at vi får en bedre oversikt over fremdriften i programmet, og at vi vil kunne ta initiativ til å få inn flere erfaringstekster.

Etterspurt

Plattformen har vært etterspurt fra kommunene, sier Hildegunn Brattvåg i Helsedirektoratet. Både vi i Helsedirektoratet, Kommunenes Sentralforbund og Folkehelseinstituttet er godt fornøyd med at Forebygging.no tok initiativ til å lage nettsiden. Vi tror dette vil være nyttig for alle kommuner som vil arbeidet med å fremme barn og unges trivsel og livskvalitet, og som lurer på hvordan de skal gjøre det, sier Brattvåg.

Sjekk ut den nye nettressursen på http://handling.forebygging.no/folkehelsearbeid/

Publisert: 10. april 2019