Pakkeforløpene skal legge til rette for gode individuelle forløp, gjennom enda bedre samhandling mellom sektorene, klare ansvarsforhold og gode overganger. Brukermedvirkning er sentralt. Dersom tjenestene skal bli bedre, må brukerne involveres og forventninger avklares. Pakkeforløpene er utviklet i tett samarbeid med ulike fagmiljøer, bruker- og pårørendeorganisasjoner.

Helsedirektoratet strømmer lanseringen direkte på Facebook og YouTube. Konferansen starter klokken 10.00. 

Program for konferansen finner du her.

Les mer om Pakkeforløp for psykisk helse og rus på Helsedirektoratet.no

Publisert: 6. september 2018

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:57