– Noen signaler vi har fått kan tyde på at det har blitt sånn i enkelte kommuner, sier Rahm.

Seniorrådgiver Fred Rune Rahm.

Lavterskeltilbudet innebærer blant annet utdeling av brukerutstyr, feltpleie og rask psykisk helsehjelp for sårbare brukere med alvorlige psykiske lidelser eller rusmiddelproblemer. Det skal være til hjelp for brukere som ikke kan forholde seg til egen situasjon, men som likevel har rettigheter. Det kan også være med på å avdekke alvorlig sykdomsutvikling hos den enkelte. Innholdet i tjenestene skal baseres på forsvarlighet, behov og individuell tilpasning og medvirkning. Henvisning skal ikke være nødvendig. Rahm understreker at det gjøres mye godt arbeid i kommunene, men at det i enkelte kommuner er vanskeligere for brukere å få hjelp.

– Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en bruker å komme inn i et lavterskeltilbud, sier Rahm.

Kan være forskjell på liv og død

Det skilles mellom akutte behov og langvarige tjenester. Det er gjennomgående at lang saksbehandling reduserer brukerens motivasjon. For mange er denne motivasjonen ferskvare, og om de bli stående for lenge kan motivasjonen forsvinne. Mangel på lavterskeltilbud kan få store konsekvenser for brukerne, og kan være forskjell på liv og død, overdose og ikke-overdose, selvmord eller ikke-selvmord.

Les mer om lavterskeltilbudet 

Se video for mer informasjon

Publisert: 16. juni 2020

Sist oppdatert: 23. juni 2020 kl. 12:27