Denne stillingen er spesielt rettet mot tidlig innsats knyttet til risikofylt rusmiddelbruk blant gravide og småbarnsforeldre. Arbeidsoppgavene er i hovedsak undervisning og veiledning for ansatte som jobber med tidlig innsats i kommunene, bl.a. via opplæringsprogrammet Tidlig Inn. Stillingen kan også bli tillagt oppgaver knyttet til å bistå kommunene med Bedre tverrfaglig samarbeid.

Les mer og søk stillingen her:

Publisert: 11. august 2020