Hos KoRus Sør har Liv blant annet jobbet med bedre tverrfaglig innsats, spesielt engasjert seg for de gravide jentene med utfordringer, barn som pårørende, familie og generasjonsperspektivet.

Hun har hatt store nasjonale oppgaver som blant annet medlem av Tvangslovutvalget, og vært en pioner i arbeidet med å forebygge rusrelaterte fosterskader. Liv har vært en berikelse og en bauta for oss både faglig og personlig, og vi skal jobbe videre i hennes «ånd».

Vi på KoRus Sør takker Liv for den gode og viktige jobben hun har gjort og ønsker henne en god og opplevelsesrik pensjonisttilværelse.

Har du noen spørsmål knyttet til BTI/BTS, kan du kontakte Merete Haugen eller Eli Marie Wiig.

Publisert: 1. mars 2021