Fred Rune Rahm og Asle Bentsen i KoRus – Sør sitter klare til å spille inn en podcast.

– Podcasten blir en ny måte å distribuere viktige budskap på, sier seniorrådgiver Fred Rune Rahm i Korus – Sør, som er initiativtaker til Korus – Sør-podcasten. Han mener en av de store fordelene med podcast er at man kan lytte til det mens man gjør andre ting, feks sitter på toget eller kjører bil til og fra jobb.

Her er KoRus – Sør sin podcast på Soundcloud

Samtalen bringer frem nye perspektiver

Temaene i podcastene vil variere, og selv om mye er planlagt er det også rom for spontant å lage en podcast rundt et aktuelt tema. Inviterte gjester fra kommuner og spesialisthelsetjenestene kommer til å være med i de ulike episodene, samt representanter fra kompetansemiljøene, både internt i KoRus og fra andre kompetansesentre. Samtaleformen i en podcast gir rom for større refleksjon, mener Rahm.

– Det er lettere å få inn flere synspunkter i en samtale enn når man skriver, sier Rahm som har ansvaret for å planlegge og lede podcastene under opptak.

– Ofte dukker det opp problemstillinger underveis som jeg ikke har tenkt gjennom på forhånd. Noen ganger kan vi som snakker sammen være uenige, men det er bare positivt fordi sannheten avhenger litt av ståsted. Podcastene lever derfor litt sitt eget liv, sier han.

Flere temaer er planlagt

Så langt er det blitt laget podcaster rundt temaer som «Avhengighet som tillært atferd», «Familievold og rus», og «Brukermedvirkning ved valg av behandlingsmetode».

Planen fremover blir blant annet å gå gjennom flere av punktene i rusbehandlingsretningslinjen, og det er planlagt en podcast rundt temaet Alor (arbeidsliv og rus).

Kom gjerne med forslag til temaer til vår nye podcast! Send mail til Fred Rune Rahm.

Publisert: 1. juni 2017

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:58