Rune Jensen i Kirkens bymisjon har tidligere vært rusavhengig. Nå jobber han med å dele ut mat til de som trenger det.

En av de frivillige som står på med matutdeling i regi av Kirkens bymisjon er Rune Jensen. Korus Sør fikk følge ham på en arbeidsdag for å få del i hans erfaringer i møte med hjelpetrengende i Grenland.

– Gir livet mening

Tidlig om morgenen starter Rune arbeidsdagen med å hente matvarer fra Matsentralen i Larvik tilbake til bymisjonskafeen i Porsgrunn. Rune forteller under bilturen at han tidligere har vært tung rusmisbruker, men klarte å komme seg ut av rushelvete for 13 år siden.

Nå har han etablert familie med kone og barn, og bruker mye av tiden til å hjelpe andre mennesker. Det er godt å kjenne på at noen har forventninger til at en stiller opp, og det gir livet mening å gi noe til mennesker som ber om hjelp.

Varm mat hver dag

Kjøkkensjef Tina Brorsen Schou og frivillig medarbeider Hege Skreien ved Kirkens bymisjons kafé i Porsgrunn.

Tilbake på bymisjonskafeen i Porsgrunn møter vi kjøkkensjef Tina Brorsen Schou og frivillig medarbeider Hege Skreien. De er i ferd med å lage middag til Porsgrunn kommunes dagaktivitetssenter for rusmiddelavhengige, som serverer varm mat til 10-15 rusavhengige daglig. 

På kjøkkenet pakker de også 40-50 poser med matvarer, som kjøres ut to ganger i uken til trengende rundt om i hele Grenland.

Vi er med Rune på hans faste matutdelingsrute, først til dagsenteret i Porsgrunn og så videre til familier og enslige rundt om i hele Grenland. De fleste mottakere av mat vil helst være anonyme, men mange gir uttrykk for stor takknemmelighet for hjelpen. I en bydel i Skien fikk vi snakke med en enslig mor «Cathrine» som bor i en enebolig sammen med sin 6 år gamle datter. Hun forteller at hun er tidligere rusavhengig, men at hun nå får god hjelp fra barnevernet både til å takle egne og datterens utfordringer blant annet med ADHD. I koronaperioden har datteren fått vært på SFO hele tiden, noe som har vært til stor hjelp. «Cathrine» gir utrykk for at økonomien er trang, og at matposen kommer godt med. Siste månedens budsjett har stort sett gått med til nødvendige klær til datteren.

Ut av ensomheten

I Brevik driver Kirkens bymisjon kafé og bruktbutikk. På bruktbutikken møter vi leder Marit Sandtangen, som tar imot matpakker for videre utdeling. Hun har besøk av flere stamgjester, blant annet «Torill» på 62 år.

Marit Sandtangen, leder for Kirkens bymisjon kafé og bruktbutikk i Brevik.

«Torill» forteller at hun er tidligere alkoholiker. Rusmisbruket over mange år har resultert i varige skader på hjernen, skjev rygg og dårlige bein noe som gjør at hun har problemer med å sitte oppreist.

Hun gir uttrykk for at muligheten for å treffe folk gjennom bymisjonen har ført henne ut av ensomheten og at den menneskelige kontakten betyr alt for henne. Hun har store utgifter til husleie og medisiner, og mattildelingen er svært kjærkomment i en trang økonomi.

Betyr mye for mange

Inntrykket etter en hektisk dag sammen med Rune, er at det er mange forskjellige mennesker som søker hjelp. Mange er godt voksne ensomme kvinner, pensjonister, men også mødre med barn og rusmisbrukere. Den hjelpen som Kirkens bymisjon og andre frivillige organisasjoner gir i form av matutdeling når fram til mange som virkelig trenger en håndsrekning. Ikke minst betyr det mye for mange ensomme mennesker og bli sett av noen som vil dem vel.

Publisert: 6. mai 2020