Stefan Molvær ved Grenland politistasjon har nylig kurset sine ansatte i bruk av Nalokson nesespray.

Norge på overdosetoppen

Antall overdosedødsfall i Norge har vært stabile siden 2003 med et gjennomsnitt på 260 dødsfall årlig. I 2017 ble det i Norge registrert 247 narkotikautløste dødsfall. Norge har de siste årene hatt blant de høyest registrerte forekomstene av narkotikautløste dødsfall per innbygger i Europa.

Foto av Helge Fredriksen

Helge Fredriksen, rådgiver i KoRus – Sør, mener det er viktig at operativt politipersonell over hele landet får opplæring og utstyres med Nalokson.

Fire av fem dødsfall skyldes inntak av opioider.  De mest vanlige opioidene er: Heroin, morfin, metadon og buprenorfin (Subutex, Suboxone og Temgesic). Det høye antallet overdosedødsfall henger sammen med at flere rusmidler anvendes samtidig og at mange heroinbrukere tar stoffet med sprøyte.

Nasjonal overdosestrategi

Helsedirektoratet iverksatte i 2014 en overdosestrategi i flere kommuner hvor sentrale tiltak var å ta i bruk Nalokson nesespray som motgift ved overdose, Switch-kampanjen og pasientsikkerhetsprogrammet. SWITCH-kampanjen har som mål å påvirke brukerne av illegale rusmidler til å prøve ut mindre helseskadelige og dødelige inntaksmåter. Et hovedfokus er overgang fra å ta heroin med sprøyte til å røyke det. Flere kommuner deler ut røykefolie til rusmisbrukere.

Ny nasjonal overdosestrategi (2019-2022) er nå iverksatt for ytterligere styrket innsats for å forebygge overdosedødsfall.

Hvordan gjenkjenne en narkotikaoverdose?

Grenland politistasjon har nylig kurset sine ansatte i bruk av Nalokson nesespray, og instruktør Stefan Molvær svarer følgende på hvordan en kan gjenkjenne en narkotikaoverdose.

Overdosekjennetegn som bør få varsellampene til å lyse er hvis rusbrukeren ikke svarer på tiltale, har nedsatt bevissthet eller er bevisstløs. Ved inntak av opioider påvirkes pustesenteret i hjernen, av og til i så sterk grad at brukeren får nedsatt bevissthet og redusert pustefrekvens. En situasjon der brukeren puster så sjelden som 8–10 innåndinger i minuttet regnes som en overdose. Når en person blir liggende lenge med meget lav pustefrekvens, kan det oppstå hjerneskade. Hvis brukeren helt slutter å puste, vil døden inntreffe raskt dersom det ikke gis livreddende førstehjelp.

Andre kjennetegn på overdose kan være små pupiller som signaliserer heroinpåvirkning, blå lepper og hvit hud, og at en ikke reagerer på smertestimuli. En sikker smertestimulering kan være å gni brystbenet.

Handling ved mistanke om overdose

Nalokson nesespray kan brukes hvis rusbrukeren ikke puster.

Stefan Molvær skisserer følgende respons når politiet kommer til et sted hvor det er mistanke om at noen har tatt overdose. Først bør en se etter overdosekjennetegn. Politiet må avklare om rusbrukeren puster dårlig eller ikke, har blåskjær i huden, og om rusbrukeren reagerer på smertestimuli. Er det mistanke om overdose tilkalles ambulanse så snart som mulig.

Hvis rusbrukeren ikke puster og er bevisstløs sprøytes Nalokson nesespray inn i det ene neseboret, gi så hjerte- og lungeredning, deretter vent 2-3 minutter for å se om rusbrukeren begynner å puste. Hvis det ikke blir noen respons, sprøytes Nalokson inn i det andre neseboret og fortsett så med hjerte- og lungeredning. Er det fortsatt ingen tegn til bedring gjentas rutinene med å gi Nalokson nesespray engang til. Å gi hjerte- og lungeredning er den viktigste handlingen en kan iverksette for å forhindre dødsfall. Liten/dårlig eller mangel på pust og uten respons på smertestimuli krever lungeredning så fort som mulig.

Ettervern

Virkningen av Nalokson som motgift varer mellom 30 og 90 minutter, mens virkningen av et heroininntak kan sitte flere timer i kroppen. En ny overdose kan derfor inntreffe når Naloksonen har sluttet å virke, derfor må rusbrukeren følges opp av helsepersonell i ettertid.

Bruk av Nalokson nesespray redder liv. Det er derfor viktig at operativt politipersonell over hele landet får opplæring og utstyres med Nalokson. Fokus på kameratredning er et viktig tiltak ved overdoser, og flere kommuner tilbyr opplæring og utdeling av Nalokson til rusbrukere.

Publisert: 4. november 2019

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:56