Studenttelefonen skal være et supplement til eksisterende hjelpetjenester som tilbys av studentsamskipnadene. Studenter og elever har mulighet til å ringe og chatte med ansatte som har taushetsplikt og god kjennskap til studentlivet.

KoRus Sør med på oppstartsmøtet

KoRus Sør har samarbeidet med Hjelpetelefonen, Studentsamskipnaden i Agder og Studentsamskipnaden i SørØst-Norge. Studenttelefonen er finansiert med midler fra Stiftelsen DAM, Bergesenstiftelsen og Helsedirektoratet, og har foreløpig fått midler til drift i et år.

17. februar deltok spesialrådgivere Nina Sterner og Hilde J. Løberg ved KoRus Sør på oppstartsmøtet for ansatte som skal betjene telefonen.

– Studentsamskipnadene orienterte om utfordringer studenter kan møte både som ferske og mer etablerte studenter, og hvilke hjelpetilbud samskipnadene har. Vi på KoRus informerte om hva vi kan bidra med av kunnskaps- og kompetanseutvikling på fagområdet rus, sier Sterner.

Vanskelig tid for studenter

At mange studenter kan ha det vanskelig, har også blitt veldig tydelig nå under koronapandemien. Mange sitter alene på hybler, og nye studenter har mistet muligheten til å danne seg nettverk.

– Dette kan skape ensomhet og gjøre studietiden ekstra vanskelig. Det er en viktig satsing at det nå opprettes et tilbud rettet direkte mot studenters behov på kvelder, netter og i helger, og hvor det skal være lav terskel for å ta kontakt, sier Løberg.

Alt det er behov for tjenesten, bekreftes av prosjektleder Vidar Thorbjørnsen. Allerede før åpningen klokka 17 mandag 22. februar tok studenter kontakt.

Studenttelefonen tilgjengelig kveld og natt

Nummeret til studenttelefonen er 116 123, med direkte innvalg #3. Den vil være åpen i tidsrommet kl. 17.00 – 07.00 hver dag, både hverdager, helger og helligdager.

Vi heier på Studenttelefonen, ønsker lykke til og gleder oss til videre samarbeid!

Les mer: Studenttelefonen

Publisert: 23. februar 2021

Sist oppdatert: 24. februar 2021 kl. 12:55