Dette innebærer at innholdet har blitt digitalisert, og ikke lengre vil deles ut i perm, men sendes som en fil til de som gjennomgår opplæring.

I tillegg har selve innholdet blitt mer tilpasset dagens samfunn, og instruksjonene er noe forenklet.

Ny manual blir lansert på vår nettverkssamling i Sandefjord, 31. januar – 1. februar 2017.

Sertifiserte kursholdere og instruktører i «Kjærlighet og grenser» kan få tilsendt oppdatert manual ved å ta kontakt med Eva Linn Lilleheil.

Les mer om programmet Kjærlighet og grenser.

Publisert: 23. januar 2017