Ny rapport om tidlig innsats overfor barn og unge

Forsiden/Aktuelt/Ny rapport om tidlig innsats overfor barn og unge

Ny rapport om tidlig innsats overfor barn og unge

Både kunnskap og dokumentasjon viser at utsatte barn og unge ikke blir oppdaget tidlig nok. Denne nye rapporten skal gi en oversikt over kunnskapsgrunnlaget på området og benyttes som grunnlag for videre systematisk utredning i arbeidet med tidlig identifisering og oppfølging. 

Det er Geir Møller, tidligere ansatt i KoRus – Sør, som har skrevet rapporten på oppdrag fra Helsedirektoratet. Rapporten ble lansert 9. mars 2018, og kan lastes ned her:

Kunnskapsgrunnlag – Metoder for tidlig identifisering av risiko hos barn og unge Av Geir Møller

Denne kunnskapsoppsummeringen er grunnlaget for retningslinjen som nå skal utarbeides og erstatte veilederen «Fra bekymring til handling».

Publisert: 9. mars 2018

Av |9. mars 2018|Kategori: Aktuelt|