Det er Geir Møller, tidligere ansatt i KoRus – Sør, som har skrevet rapporten på oppdrag fra Helsedirektoratet. Rapporten ble lansert 9. mars 2018, og kan lastes ned her:

Kunnskapsgrunnlag – Metoder for tidlig identifisering av risiko hos barn og unge Av Geir Møller

Denne kunnskapsoppsummeringen er grunnlaget for retningslinjen som nå skal utarbeides og erstatte veilederen «Fra bekymring til handling».

Publisert: 9. mars 2018