Over 18 000 ungdommer fra Agder har deltatt i den store ungdomsundersøkelse «Ung i Agder 2019». Nå er rapporten klar. Den kan lastes ned her: Rapport: Ung i Agder 2019

Ungdata er en levekårsundersøkelse som gir et innblikk i hvordan det er å være ung i dag. Undersøkelsen gjentas med jevne mellomrom og gir derfor et godt bilde på hvordan ungdom har det, over tid.

Tirsdag 5. november og onsdag 6. november presenteres de første funnene fra undersøkelsen på en konferanse i Kristiansand.

Bilde av Ingvild Vardheim

Ingvild Vardheim, spesialrådgiver i KoRus – Sør, har vært med å skrive rapporten Ung i Agder 2019.

Økt cannabisbruk

– Det er å interessant å se at cannabisbruken øker også blant Agder-ungdommene, slik vi så i fylkesundersøkelsen i Telemark i fjor, og som de nasjonale Ungdata-tallene viser. I tillegg til økt bruk, ser vi også at det er stadig flere som blir tilbudt cannabis og litt flere som mener at det å røyke cannabis øker statusen i vennemiljøet, sier Ingvild Vardheim i KoRus – Sør. Hun er en av de fire forfatterne som har skrevet Ungdata-rapporten.

Det er også noen andre utviklingstrekk det er verdt å legge merke til, som også samsvarer med de nasjonale utviklingstrendene:

  • Flere kjeder seg på skolen, flere gruer seg til å gå på skolen.
  • Andelen ungdom som har begått flere regelbrudd det siste året økt på alle klassetrinn, særlig blant gutter. Flere har også blitt utsatt for vold

De fleste trives

Ungdommene har svart på spørsmål om ulike sider ved sin livssituasjon og livsstil. Dette handler om alt fra forholdet til venner og familie, økonomi, levekår, nærmiljø, trivsel/mistrivsel, levevaner samt fysisk og psykisk helse.

Kort oppsummert finner vi i 2019 at:

  • De aller fleste ungdommene trives i hverdagen sin og er godt fornøyde med livene sine.
  • De aller fleste et godt og tillitsfullt forhold til foreldrene sine, og de har nære venner de kan stole på.
  • De aller fleste trives på skolen, føler seg trygge i nærområdet sitt, og er fornøyde med stedet der de bor.
  • De aller fleste har god fysisk og psykisk helse, og er optimistiske med tanke på framtida.
  • Når det gjelder tilbud av fritidsklubber/ungdomsklubber i lokalmiljøet er ungdomsskoleelevene i Agder langt mer fornøyde enn det landsgjennomsnittet viser (62 % vs. 50 %)

Se tidligere Ungdata-undersøkelser i Agder

Publisert: 4. november 2019

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:56