Vårutgaven av Rusfag 2017 har tema «Folkehelse». Folkehelse er et vidt begrep, men vi har i denne utgaven valgt å fokusere på Program for folkehelsearbeid, som er en stor kommunesatsing som over de neste ti årene skal gi kommunene muligheter for nybrottsarbeid innen forebygging. Det er spesielt barn og unges psykiske helse som skal løftes frem.

Arbeidsliv og rus, Ungdata, rusforskning og pårørendearbeid er andre temaer du kan lese mer om i bladet.

På KoRusenes felles nettportal Kompetansesenterrus.no kan du lese hele bladet digitalt: Rusfag nr. 1 2017

Publisert: 3. mai 2017

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:58