15. august 2017 lanserte Helsedirektoratet RusOFF, en guide for offentlige arbeidsplasser som skal gjøre det enklere å utarbeide en tydelig og brukervennlig rusmiddelpolicy.

Mange ønsker retningslinjer

Ifølge Helsedirektoratet har mange arbeidsgivere etterlyst hjelp til å håndtere rusbruk knyttet til arbeidslivet.

En befolkningsundersøkelse viser at mer enn 9 av 10 (95 %) ønsker retningslinjer for alkoholbruk i arbeidstiden, og nær 7 av 10 ønsker retningslinjer for alkoholbruk i jobbrelaterte situasjoner utenom ordinær arbeidstid. 83 prosent mener at arbeidsplassen bør ha ordninger for ansatte med problemer knyttet til alkoholbruk, ifølge Folkehelseinstituttet.

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Helsedirektoratet utviklet RusOFF, som ble overlevert Helse- og omsorgsdepartementet under Arendalsuka.

Bli med i nettverk for arbeidsliv og rus

KoRus – Sør drifter to nettverk for arbeidsliv og rus (alor-nettverk) i samarbeid med Akan kompetansesenter og spesialisthelsetjenesten. Her kan ansatte i privat og offentlig sektor treffes og diskutere utfordringer knyttet til temaet.

Målgruppe er ledere, HR/personal, BHT, Akan-kontakter, verneombud, tillitsvalgte m.fl. Denne høsten arrangerer KoRus – Sør samlinger i Kristiansand 7. november og i Tønsberg 30. november. Les mer om alor-nettverk på www.alor.no og ta gjerne kontakt med Nina Sterner om du vil få tilsendt informasjon om program eller har andre spørsmål.

Publisert: 16. august 2017

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:58