Nye råd om håndtering av arbeidsliv og rus

Helsedirektoratet har lansert nye råd om håndtering av rus på offentlige arbeidsplasser. Vi i KoRus – Sør drifter nettverk for arbeidsliv og rus hvor ansatte i både privat og offentlig sektor treffes og diskutere utfordringen knyttet til temaet.