Rundt 22 000 ungdommer i Vestfold og Telemark og 11 000 ungdommer i kommuner i tidligere Buskerud har våren 2021 svart på hvordan det er å være ung akkurat nå. 28. mai og 4. juni lanseres de første resultatene fra Ungdata-undersøkelsen in 2021.

I årets undersøkelse har barn og unge blant annet blitt spurt om hvordan korona-pandemien har påvirket hverdagen deres, i tillegg til spørsmål om forhold til foreldre og venner, skole og fremtid, fritid, bruk av rusmidler, helse og trivsel, med mer.

Et utvalg av ungdommene har også fått svare på et åpent spørsmål om hva som er bra med å være ungdom i dag, og hva som kunne vært bedre.

Lanseres på webinar

De første resultatene fra undersøkelsene lanseres i et todelt digitalt webinar, hvor ungdom, fylkeskommunen, NOVA og KoRus bidrar. I tillegg til lansering av tall fra regionen, vil NOVA veilede kommunene i hvordan de skal lese rapportene de har fått.

Program og påmelding finner du her:

For kommunene i tidligere Buskerud

For Vestfold og Telemark

Fagdager som oppfølging

Ut over høsten vil det komme flere konferanser og fagdager knyttet til Ungdata-undersøkelsene. Hold allerede nå av 9. september for digital fagdag om forebygging av selvskading og selvmordsforsøk, og 6. og 7. desember for konferanse for Vestfold og Telemark.

Ungdata-undersøkelsene er et samarbeid mellom fylkeskommunen, kommunene, Universitetet i Sørøst-Norge og Kompetansesenter rus – region sør (KoRus – sør). Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) har det faglige ansvaret for undersøkelsen.

Les mer om Ungdata her

Publisert: 19. mai 2021