Anne-Kristin Imenes i KoRus Sør er psykolog, og spesialist i barne- og ungdomspsykologi. Hun har mange års erfaring fra arbeid i kommune som kommunepsykolog, og har også erfaring fra PPT, BUP og familievernkontor.

Anne-Kristin Imenes har laget flere korte videoer med konkrete tips til ansatte i barnehager, skoler og hjelpetjenester.

Videoserie i seks deler

I en videoserie på seks videoer går Anne-Kristin Imenes gjennom det grunnleggende rundt samtaler med barn og unge, og gir konkrete tips til hva man bør tenke på under spontane eller planlagte samtaler.

Dette er temaene for videoene:
1) Å legge grunnlaget
2) Spontane samtaler i to deler
3) Planlagte samtaler
4) Utfordringer
5) Samtaler i barnegrupper

Vi har så langt laget ferdig fire videoer. De to siste kommer snart. Du kan se videoene her eller på vår YouTube-kanal.

Publisert: 19. mai 2020