Kurset Recovery og samarbeid retter seg mot de som arbeider med mennesker med ruslidelser og/eller psykiske problemer, som for eksempel i TSB, psykiatrisk klinikk, kommunale rus- og psykiske helsetjenester, NAV-ansatte, hjemmetjenester, arbeidstreningstjenester, kriminalomsorg og bruker- og pårørendeorganisasjoner.

Se program og påmelding til kurset her

Vi holdt et tilsvarende kurs i mai i år, og fikk mange gode tilbakemeldinger på at det var en engasjerende dag med spennende innlegg, og god kombinasjon av teori og konkrete praktiske tips. Her er noen av tilbakemeldingene fra kursdeltakerne:

«Fin balanse mellom fagstoff og egne erfaringer fra brukere»

«Inspirerende og motiverende»

«Gripende, tankevekkende og lærerikt»

«Mange konkrete eksempler»

Lærer brukeren å finne sin egen vei

Tommy Sjåfjell, leder av brukerrådet i Borgestadklinikken og representant fra A-larm, er blant foredragsholderne på kurset. Han vil fortelle om sin egen Recovery-prosess og har tidligere blant annet sagt at «Hovedmålet var å bli rusfri, men det viktigste ble å få utforsket egne verdier og identitet». Les saken: Recovery – la brukeren finne sin egen vei

Sjåfjell mener myndiggjøring står sentralt i Recovery, og at hjelperne må bistå med å bygge opp kompetanse slik at man selv får ta styringen i sin egen bedringsprosess.  Dette krever et godt samarbeid.

På kurset 20. mars vil det bli blant annet blir teori og simulering av ansvarsgrupper med forespurte deltakere fra aktuelle tjenestesteder. Det vil også bli tid til dialog rundt utfordringer og muligheter som oppstår i tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.

Se våre kurstilbud her

Publisert: 8. november 2017

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:57