Forskerne Claes Ekenstam, Jørgen Lorentzen og Marianne I. Lien er bidragsytere i rapporten «Den mannlige smerte – menns erfaringer med vold i nære relasjoner.

 

Vi var til stede da rapporten Den mannlige smerte – menns erfaringer med vold i nære relasjoner ble lansert 22. mars på en konferanse i regi av Bufdir (Barne, ungdoms- og familiedirektoratet), hvor forskerne presenterte viktige funn og anbefalinger.

Rapporten gjør inntrykk på oss, og vi ønsker å bidra med å spre informasjonen som kan utvide kjønnsperspektivet på vold.

Menn har også behov for beskyttelse

En hovedutfordring på dette feltet er å «ta inn» at også menn utsettes for vold i nære relasjoner, at menn utsettes for partnervold fra kvinner, at menn også har behov for hjelp til beskyttelse og bearbeiding av sine erfaringer.

Arbeid på dette feltet krever etablering av en psykologisk, teoretisk, strukturell og praktisk grunnforståelse og nyorientering i møte med menn som utsettes for vold i nære relasjoner. Rapporten understreker særlig de alvorlige konsekvensene av psykologisk vold, og underbygger ifølge forsker Claes Ekenstam kunnskap om økt forekomst av rusmisbruk blant voldsutsatte – spesielt som følge av seksuelle overgrep.

Det er Proba samfunnsanalyse som har utarbeidet rapporten på oppdrag fra Barne, ungdoms- og familiedirektoratet.

Publisert: 23. mars 2017

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:58