Av: Madelen Endresen og Peter Mikov, prosjektmedarbeidere i BaRsnakk (Barn av Rusmisbrukere – BaR) og Anne-Kristin Imenes, psykologspesialist, KoRuS – Sør 

Medarbeiderne i den anonyme chattetjenesten BaRsnakk.no snakker daglig med barn og unge. De forteller om økt pågang (hele 140 % økning siden skolen stengte), større chattebehov, og lengre samtaler. Mange barn og unge har det tøft hjemme, og ekstra mye tid til å tenke på det som er utfordrende.

Hjemmeskole i kaos

Alkohol, psykisk helse, vold og ensomhet er de temaene som går mest igjen i samtalene.   

«Jeg synes det er så vanskelig å takle denne tiden hvor jeg må være så mye hjemme. Jeg føler meg så utrolig alene. Til vanlig er jeg nesten ikke hjemme, men nå må jeg være det hver eneste dag.» 

Mange kjenner på ensomhet, isolasjon, frustrasjon og nedstemthet. Hjemmeundervisning er utfordrende for dem som beskriver en hverdag som var kaotisk nok fra før av. 

«Nå skal vi liksom sitte og ha skole hjemme, men hjemme så er det jo kaos. Skal man ha skole i kaoset da?» 

«Det har vært vanskelig med hjemmeskole pga. familien. De drikker litt» 

Savner skolen

De som logger seg på BaRsnakk.no i denne tiden uttrykker ofte at de føler seg innestengt. Mange savner fristedene sine – ofte skolen, men også trening.  

«Skulle ønske jeg ikke ble fratatt de tingene som gjør at jeg klarer å få det til å gå rundt» 

Ansatte ved BaRsnakk erfarer at mange barn og unge som ringer inn savner skolen sin, til tross for at den ikke oppleves som en utelukkende positiv arena. Mobbing blir trukket frem som tema i flere samtaler, og noen opplever det som et problem også under hjemmeundervisning. 

«Jeg blir holdt utenfor klassemiljøet ved å ikke få være med i chatter på sosiale media. Jeg får ikke truffet min lærer og skolesekretær for å få snakket om ting og få litt trøst når jeg blir lei meg»  

I noen tilfeller har det kommet frem at skolepersonell eller aktører fra fritidssektoren har vist god evne til å se de unges behov, og tatt initiativ til ekstra oppfølging i tilfeller av bekymring. 

«Læreren sa etter samtalen i stad at han hadde blitt så bekymret at vi måtte snakke igjen»  

Forteller om rus i familien

Medarbeiderne i Barsnakk forteller at mange barn og unge er isolerte sammen med sine alkoholiserte foreldre, og er derfor tettere på rusmisbruket enn tidligere. Foreldrenes alkoholinntak preger nå i enda større grad hverdagen. Det kan skyldes både et høyere inntak eller fordi familiene nå er nødt til å være mye mer sammen. Over halvparten av barn og unge som henvender seg nevner alkohol som det aktuelle rusmiddelet, få melder om omsorgspersoners bruk av andre rusmidler. 

«Han kan drikke øl til frokost hver dag nå» 

«Faren min er alkoholavhengig. Det har blitt ganske tungt nå som vi må være innestengt med han» 

«Det har alltid vært mye hjemme hos oss, men nå er det mer enn noen gang»

Opplever vold

 Enkelte barn og unge forteller at de som følge av dette opplever mer vold enn ellers. 

«I går var jeg hjemme på morgenen. Lagde meg frokost. Faren min våknet. Vi spiste sammen og han drakk øl til frokost, og så startet kranglingen, dyttingen og alt.» 

«... Og etter å ha kastet en tallerken og et glass på meg så stakk jeg ut.» 

Det er mye dødtid. De sitter mye alene på rommene sine. Mange unge bruker mer tid på chatten enn de ville gjort hvis de hadde hatt mer aktivitet og variasjon i livene sine 

Spre informasjon til barn og unge

Til alle dere som arbeider med barn og unge: Vær med å spre informasjonen om chattetjenestene, så unge finner frem til dem. Døgnet har mange timer. Ta deg tid til en ekstra prat. Det du gjør og samtalene du har, kan bety mye mer for den enkelte enn du tror.  

BarsnakkAnonym chattetjeneste for dem som har foreldre eller andre med et rusproblem 

SnakkompsykenPrat eller chat anonymt om alt mulig med frivillige fra Blå Kors 

Kors på halsenPrat eller chat anonymt om alt mulig med frivillige fra Røde Kors, tlf: 800 333 21 

Si det med ordFor deg som foretrekker å skrive 

Alarmtelefonen for barn og unge – Døgnåpen nødtelefon hvis det er vanskelig hjemme 

Tlf 116 111 www.116111.no 

Publisert: 30. april 2020