Kurset belyser dagsaktuelle narkotikatrender, gir inngående stoffkunnskap, og lærer deltakerne generelle indikasjoner og objektive tegn og symptomer på narkotikamisbruk. Målet er at deltakerne etter endt kurs bedre skal kunne identifisere personer som er påvirket av narkotika.

18. og 19. november var 90 ansatte fra skjenkestedene, sikkerhetsbransjen og skoler i Arendal på kurs i tegn og symptomer i regi av «Bry deg, Arendal».

Torbjørn Trommestad, foredragsholder NNPF.

Kurset ble gjennomført med instruktører fra Norsk Narkotikaforening (NNPF). Målet med kurset er at deltakerne etter endt kurs skal kunne identifisere ruspåvirkning, kunne gjengi de sju narkotikagruppene og beskrive tegn og symptomer for hver gruppe. Deltakerne vil få kunnskap om inntaksmåter, virketid og sporbarhet på ulike stoffer og effekter ved kombinasjon av flere stoffer. Det ble også gjennomført praktiske øvelser for avdekking av ruspåvirkning.

«Bry deg, Arendal»-avtalen

Prosjektet «Bry deg Arendal» ble iverksatt i mai i år. Utestedene, politiet, kommunen, NNPF og frivillige organisasjoner har inngått et forpliktende samarbeid hvor de signaliserer null-toleranse overfor bruk av ulovlige rusmidler i forbindelse med utelivet i helgene. All bruk, besittelse og omsetning av ulovlige rusmidler på utestedene vil medføre bortvisning fra lokalene og forholdet vil bli rapportert til politiet.

Politiets næringslivskontakt i Agder politidistrikt, Cathrine Fossnes, har vært initiativtaker til å iverksette «Bry deg Arendal». KoRus – Sør har bistått med rådgivning i etableringsfasen og med finansiering av prosjektet.

Narkotikabruk i utelivet

En utelivsstudie som Folkehelseinstituttet gjennomførte i seks byer på Østlandet i 2017 viste at 11 % av de som var ute på byen og ble rustestet var påvirket av narkotika. Utfordringen for utelivsbransjen er at personer som er «åpenbart påvirket» av alkohol eller narkotika skal ifølge alkoholloven ikke gis adgang til byens utesteder eller gis servering. Høy påvirkning av rusmidler gir økt fare for ordensforstyrrelser og kroppskrenkelser.

Kurstilbud

Både NNPF og Politihøyskolen tilbyr kurs og opplæring i tegn og symptomer. Mer informasjon finner du på linkene under:

NNPF

Politihøgskolen

Publisert: 19. november 2019

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:56