Hvert år dør omtrent 260 personer i Norge av overdose. Den nye rapporten Folkehelseinstituttet har lagt frem, viser at Telemark har flest tilfeller av overdoser per 100 000 innbygger, etterfulgt av Oslo, Oppland og Vest-Agder i 2018. Den viser også at flere personer døde som følge av overdoser har økt med 17 % fra det foregående året.  

Mindre heroin 

Majoriteten av dødsfallene skyldes inntak av opioider. Tidligere var de fleste overdoser knyttet til heroin, mens nå skyldes de fleste overdosene andre opioider som kodein og morfinOm disse opioidene er kjøpt illegalt eller er forskrevet av lege, er det vanskelig å si noe om.  

Det finnes også flere årsaker til at personer rammes av overdoser. Noe er knyttet til at brukere har over en periode hatt pause fordi de enten har sonet i fengsel, vært i behandling eller har valgt det selv. Risikoen ved å bruke rusmidler etter en slik pause blir da økt. I tillegg er allmenntilstand og alderen faktorer som kan ha betydning.  

Blir stadig eldre 

Rapporten viser også til at personer som dør av overdoser, stadig blir eldre. Gjennomsnittsalderen 2018 var på 44 år, hvor det i 2006 var 36 år. Dødsårsakene er også primært knyttet til forgiftningsulykker, ettersom det er vanskelig å anslå om trafikkulykker eller dødsfall knyttet til HIV- og hepatittsykdom kan være en konsekvens av narkotikabruk.  

Et viktig forebyggingsarbeid 

KoRus Sør drifter et regionalt overdosenettverk bestående av ansatte som jobber med rusbrukere i Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud. Dette er en del av forebyggingsarbeidet hvor deltakerne deler erfaringer og kunnskap med hverandre. Eva Linn Lilleheil er spesialrådgiver i KoRus Sør, og påpeker nytten av slike nettverksmøter. 

– I disse møtene blir de ofte inspirert av hverandres arbeid. Dette tar de med seg tilbake til den kjempeviktige jobben det er å få ned overdosedødsfall i Norge. 

Nesespray som redder liv 

I den nasjonale overdosestrategien fra 2014, ble det for første gang benyttet Nalokson nesespray. Denne fungerer som en motgift mot overdoser, og kan i flere tilfeller være forskjell på liv og død. I tillegg vil nesesprayen være med på å forhindre blodsmitte blant dem som gir og mottar motgiften, samt redusere bruken av sprøytespisser. Nesesprayen er også et viktig verktøy i livreddende arbeid hos politiet i Grenland, og den videreføres som et tiltak i den nasjonale overdosestrategien for 2019-2022, sammen med blant annet tiltak som tryggere inntaksmåter og LAR-behandling. 

– I tillegg er det forslag om noen nye tiltak. I disse er det blant annet pakkeforløp og oppfølging etter ikke-dødelige overdoser, sier Lilleheil. 

Bedre livskvalitet hos brukeren 

En konsekvens av injisering av narkotika, kan være at brukerne blir smittet av hepatitt. I feltpleien i Porsgrunn jobbes det stort med å behandle dette, og er en del av forebyggingsarbeidet. Slik behandling kan gi brukerne en større forståelse av viktigheten rundt rent utstyr, og faren for å smitte hverandre vil også minke. Dette vil føre til bedre livskvalitet hos den enkelte.  

Publisert: 16. desember 2019

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:56