KORUS Sør drifter et regionalt overdosenettverk med kommuner fra Agder, Telemark, Vestfold og Viken. Nettverket har jevnlige møter, både digitale og fysiske. Det er i stor grad deltakerne av nettverket som bringer inn aktuelle faglige temaer for møtene. I tillegg utgjør informasjonsdeling og erfaringsutveksling en viktig del av nettverket.

Her finner du informasjon om overdosearbeid, og om vårt regionale nettverk.

Publisert: 25. april 2022