De ansatte på feltpleien i Porsgrunn jobber tett på rusbrukerne i byen. Til vanlig holder de åpent på dagsenteret, hvor brukerne blant komme kan innom for å se på TV på storskjerm eller spille biljard. I koronatid har det blitt litt annerledes, hvor flere deler av bygget har blitt omgjort til sluser hvor brukerutstyr eller mat kan deles ut. Til tross for strenge smittevernstiltak, har de fortsatt stor kapasitet til å jobbe forebyggende med brukerne.

– God mat er lik god helse

Under koronapandemien har samarbeidet med legevakt, sykehus og spesialisthelsetjenesten blitt tettere. Dagsenteret har overtatt mange av oppgavene som legevakta tidligere hadde ansvar for, som eksempelvis legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Daglig leder Guro Reum nevner at de har fått mange brukere over på Buvidal, noe som de har sett god effekt av:

– Det fører til færre overdoser, sier Reum.

På dagsenteret deler de også rent brukerutstyr, nalokson nesespray og røykefolie som en del av forebyggende tiltak. Dette gir de også en indikasjon på hva slags rusmidler brukerne får tak i.

– Røykefolie er blant annet noe som det har gått mer av under koronaen, sier Reum.

Se video:

En faktor som øker risikoen for overdoser, er når brukeren har dårlig somatisk helse og ernæringstilstand. Dette er noe feltpleien i Porsgrunn fokuserer på i forebyggingsarbeidet deres. I koronatid har de delt ut flere matposer enn tidligere:

– God mat er lik god helse, sier Reum.

Les: Kort vei til overdose

Viktig med erfaringsutveksling

Eva Linn Lilleheil er spesialrådgiver i KoRus Sør og koordinator for overdosenettverket.

KoRus Sør drifter et regionalt overdosenettverk bestående av ulike kommuner i Agder, tidligere Buskerud, og Vestfold og Telemark. Mye av arbeidet går ut på at feltpleiere fra de ulike kommunene deler erfaringer med rus- og forebyggingsarbeid. Overdosenettverket jobber etter den nasjonale overdosestrategien, hvor en stor del handler om en visjon der ingen skal miste livet av rusmisbruk. Spesialrådgiver Eva Linn Lilleheil er koordinator for overdosenettverket:

– Vi lærer utrolig mye av hverandre gjennom overdosenettverket, som er viktig i forebyggingsarbeidet, sier hun.

Les også blogginnlegg fra Eva Linn: Overdoser angår oss alle

Publisert: 3. september 2020