Kommunen, politiet og utelivsbransjen er ansvarlig for å gi innbyggerne gode, trygge møtesteder og redusere rusrelaterte skader og ulykker i lokalmiljøet. I løpet av sommeren 2020 skal kommunepolitikerne vedta nye alkoholpolitisk handlingsplan. Det er i denne sammenheng naturlig for politikerne å ta stilling til hvilket krav det skal stilles til opplæring i alkoholloven for aktørene i skjenkenæringen.

Hvem sitt ansvar?

Det er bevillingshavers ansvar at alkoholloven blir fulgt på et skjenkested. Imidlertid er det også de ansattes ansvar å sørge for at personer som er for unge eller som er åpenbart påvirket av rusmidler, ikke blir skjenket alkohol. De ansattes holdning til, og håndtering av alkoholskjenkingen, er viktig og kan bidra til å forebygge beruselse og rusrelatert vold.

En god opplæring i ansvarlig vertskap vil bidra til å gjøre skjenkestedet triveligere og tryggere både for gjester og ansatte.

Noen krever kurs

Det er stor forskjell på kunnskapsnivået i skjenkenæringen avhengig av hvilken kommune skjenkestedet ligger. Noen kommuner krever deltakelse på ansvarlig vertskapskurs for å kunne styre og/eller jobbe på et sted med skjenkebevilling.

Ansvarlig Vertskap er et kurs hvor deltakerne får kunnskap om alkoholloven, og hvordan en kan minimere risiko for brudd på alkoholloven, i situasjoner der det skjenkes alkohol. Mange kommuner arrangerer kurs over en eller to dager for styrere, stedfortredere og ansatte i skjenkenæringen.

Ansvarlig vertskap som e-læring

Andre kommuner stiller krav om fullført e-læringskurs for alle som skal skjenke alkohol i kommunen. For å øke kompetansen hos ansatte i skjenkebransjen er det utviklet et e-læringskurs som gir kunnskap om regelverk og situasjonshåndtering for dem som jobber i utelivsbransjen.

  • Kurset består av seks leksjoner og en avsluttende prøve.
  • Ved bestått prøve får man kursbevis.
  • Kurset finnes på norsk og engelsk.

Helsedirektoratet mener at kommunene i alkoholpolisk handlingsplan kan sette som vilkår at kurset gjennomføres før det gis skjenkebevilling.

Ta kurset i Ansvarlig vertskap her.

KoRus Sør anbefaler at alle som skal skjenke alkohol må gjennom opplæring i ansvarlig vertskap og at det stilles som krav i alkoholpolitisk handlingsplan. KoRus Sør kan bistå kommuner som ønsker å arrangere egne kurs i Ansvarlig vertskap.

Ta kontakt med Helge Fredriksen for mer informasjon

Publisert: 4. mai 2020