Leder av brukerrådet i Borgestadklinikken, Tommy Sjåfjell, er blant kursholderne på seminaret Recovery og samarbeid, som tar for seg viktigheten av sammenhengende og helhetlige tjenester for brukere av rus- og psykisk helsetjeneste.

Sjåfjell har nylig skrevet om sin egen Recovery-prosess på Kommunetorget.no. Der skriver han blant annet:

– Når fagfolk skal jobbe Recovery-orientert betyr dette for meg at de ser meg og mine prosesser i sammenheng med den konteksten jeg lever i. Det er ikke fravær av sykdom eller utfordringer som er fokuset, men at jeg skal ha et meningsfullt liv.

Tommy Sjåfjell, leder av Brukerrådet ved Borgestadklinikken, deltar som kursholder i «Recovery og Samarbeid».

Sjåfjell sier at myndiggjøring er sentralt i Recovery, og at hjelperne må bistå med å bygge opp kompetanse slik at man selv får ta styringen i sin egen bedringsprosess.  Dette krever et godt samarbeid.

– Veien til «den rusfrie meg»

Seminaret Recovery og samarbeid retter seg mot de som arbeider med mennesker med ruslidelser og/eller psykiske problemer, som for eksempel i TSB, psykiatrisk klinikk, kommunale rus og psykiske helsetjenester, NAV- ansatte, hjemmetjenester, arbeidstreningstjenester, kriminalomsorg og bruker- og pårørende organisasjoner.

Les mer om program og påmelding her

Sjåfjell mener Recovery-prosessen krever et samarbeid som er styrt av brukerens egne mål for sitt liv.

– Det mest skjellsettende i min personlige Recovery-prosess var kanskje å utforske identiteten og verdiene til den rusfrie meg, sier Sjåfjell.

Publisert: 29. mars 2017

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:58