Egen psykisk helse:

Hva du kan gjøre selv for å ta vare på din psykisk helse. Eksempelvis har Larvik kommune en god oversikt.

Oversikt over telefon og chattetjenester:

Trenger du noen å snakke med? (Psykologforeningen)

Psykologhjelp på nett eller app:

Everymind tilbyr psykologhjelp på nett

SMART – RVTS-appen for stressmestring

Til familier med barn:

Historien om koronaviruset – en fortelling til barn

Hvordan snakke med barna om korona (RVTS Sør)

Råd og tips fra regjeringen

Tips fra Psykologforeningen

Hva kan vi si til barna? Tips fra Klinikk for krisepsykologi

Hjelp til hjelperen

Psykososial omsorg ved en pandemi

Informasjon til hjelpere

Veileder med anbefalinger om ivaretakelse av personer med rus- og psykiske lidelser i kommunene under koronautbruddet (Helsedirektoratet)

Informasjon til helsepersonell og andre offentlige aktører (Helsedirektoratet)

Koronavirus, temaside (Folkehelseinstituttet)

Selvskading og selvmord – veiledende materiell for kommunene om forebygging (Helsedirektoratet)

Nyttig informasjon til barneverntjenesten og fosterhjem (Bufdir)

Tips til hvordan ivareta barn som har det ekstra vanskelig akkurat nå

Informasjon til befolkningen

Informasjon til befolkningen (helsenorge.no)

Råd og tips til ulike grupper (NKVTS)

Publisert: 26. mars 2020

Sist oppdatert: 30. mars 2020 kl. 13:12