Bilde: Deltaker Leo Hansen og aktivitetsguide Haakon Aaltvedt Pettersen. Foto: Helge Fredriksen

Kjetil Haugersveen, leder i Eidanger Idrettslag

Rocket Man er et prosjekt som søker å fange opp unge mennesker i Porsgrunn som på en eller annen måte faller utenfor, sliter med rusproblemer, eller står i fare for å gjøre det.

– Ungdommene skal ikke styres, men gjennom Rocket Man gis et knallbra alternativ til bruk av rusmidler, sier Kjetil Haugersveen leder av Eidanger idrettslag og SLT-koordinator i Porsgrunn kommune.

Mange ungdommer trenger en fortøyning

I januar 2020 døde 21 år gamle Jens Lunde Tusvik fra Porsgrunn av en overdose. Jens var en av ildsjelene i Eidanger idrettslag, men hadde også utfordringer med rus. Han tråkket feil og tok en ufrivillig overdose.

– Sammen med foreldrene til Jens har vi nå jobbet frem prosjektet Rocket Man, sier den engasjerte idrettslederen. Elton John’s Rocket-Man var favorittlåten til Jens, den beskriver hans og mange andre unges situasjon veldig godt, sier Haugersveen.

«I miss the earth so much. I`m not the man they think I am at home. I am a Rocket Man burning out his fuse up here alone». – Rocket Man, Elton John.

– Det er mange rakettgutter og -jenter i Porsgrunn som har utfordringer, og som vi ønsker å fortøye gjennom Rocket Man prosjektet.

Aktivitetsguidene har en nøkkelrolle

Målet med Rocket Man er å bidra til at barn og unge finner sin plass, og kjenne på at de er en del av et fellesskap. Det å være på en arena hvor de kan være akkurat som de er, og å kjenne på samhold, kameratskap og likeverd.

Rocket Man har i vinter engasjert 14 aktivitetsguider i alderen 17-30 år, som fungerer som en storebror eller storesøster for deltakerne. Dette er med tanke på at deltakerne i 13-16 års alderen skal få tett oppfølging av en trygg ung voksen som kan være til stede for dem over lang tid. En som kan gi trøst og trygghet, men også rettlede og konfrontere når det gjelder å ta gode valg.

Rocket Man skaper positivt samhold

Leo Hagen er en av deltakerne i Rocket Man, og har tidligere vanket i et rusmiljø.

– Gjennom Rocket Man har jeg funnet et trygt fellesskap med nye venner. Det har også gjort at jeg har kommet meg vekk fra rusmiljøet, sier Hagen.

Haakon Aaltvedt Pettersen er ingeniørstudent og aktivitetsguide i Rocket Man. Han synes det er givende å se utviklingen til deltakerne:

– Prosjektets verdier og grunnlag er så «to the point» at en ikke kan unngå å bli genuint tilknyttet prosjektet.

Aaltvedt Pettersen trekker frem det beste i Rocket Man som samholdet i «familien». Hver og en i prosjektet gir så mye av seg selv.

– Rocket Man er et knallbra og kruttsterkt team hvor alle drar i samme retning, slik at alle skal ha så gode opplevelser som mulig.

Godt utviklingsarbeid

Hilde Jeanette Løberg, spesialrådgiver i KORUS Sør

KORUS Sør var tidlig involvert i Rocket Man som en samtalepartner og for å få inn det rusfaglige blikket. Flere ansatte fra KORUS Sør har også deltatt på ulike samlinger, samt å holde kurs i blant annet Motiverende Intervju (MI) for aktivitetsguidene. Spesialrådgiver Hilde Jeanette Løberg er en av de som jobber tett med Rocket Man.

– Vi, som et kompetansesenter, trenger de praksisnære erfaringene når vi skal være en tjeneste for tjenestene. Rocket Man trenger også oss inn i det faglige og som en ekstern aktør i utviklingsarbeidet, sier hun.

Løberg legger også til at Rocket Man ofte er representert under ulike kurs og samlinger som KORUS Sør holder, blant annet Elever og Rus (tidligere Kjentmann) og den kommende Ungdatakonferansen.

Les mer om Rocket Man her.

Publisert: 18. oktober 2021