(Illustrasjonsfoto: Colourbox)

– I Grenland har det bare vært noen mindre ansamlinger med russ, bortsett fra en litt større ansamling i Langesund i påsken, sier Tor Ragnar Steffensen, leder av politiets forebyggende seksjon. Steffensen gir uttrykk for at politiet og kommunene i Grenland over flere år har hatt god kommunikasjon med russen helt fra planleggingen av russefeiringen starter i slutten av 10. klasse på ungdomsskolen, og opp gjennom videregående skole helt til russefeiringen er ferdig.

Opplever russen som ansvarlig

Tor Ragnar Steffensen, leder av politiets forebyggende seksjon i Grenland.

Politiet i Grenland tar opp utfordringene med russens bruk av tid og penger allerede på foreldremøter i 1. videregående. Politiet har sammen med skoleledelsen hatt dialogmøter med årets russ på alle videregående skoler i distriktet denne våren, hvor alle aspekter av russefeiringen har vært drøftet. Det er også samarbeid mellom russen, politiet og Statens vegvesen om kontroll av russebiler og trafikksikkerhet.

Et viktig element i dette forebyggende samarbeidet er den direkte dialogen mellom de forebyggende politipatruljene og russepresidentene, både gjennom formelle møter og pr. telefon. Russepresidentene kan ringe direkte til patruljene hvis de ønsker kontakt. Politiet opplever ledelsen for russen som ansvarlige i forbindelse med utfordringene under koronapandemien, og russen ønsker ikke å bidra til økt smitterisiko.

Som en av russepresidentene sa til politiet i Skien: «Om mulig ønsker vi å slippe opp litt i forhold til russefeiringen utpå sommeren hvis det er mulig, men skulle det ikke bli noen feiring så gjør ikke det noe. Det det andre ting som er viktigere nå, og det er å unngå å bli smittet og spre smitte videre til sårbare mennesker.»

Politiets råd til russen

– Politiet ber russen følge smittevernreglene. Vi vil løse opp ansamlinger på mer enn fem personer, og anbefaler russen og la russebilen/bussen stå. Det er vanskelig å holde to meters avstand selv i bil. Vi ønsker å ha en god dialog med russen først og fremst gjennom råd og veiledning, men i ytterste konsekvens kan brudd på smittevernreglene bli anmeldt, sier Steffensen.

Han sier at politiet kommer til å følge nøye på hva russen foretar seg og vil ikke gripe inn så lenge de forholder seg til anbefalingene fra helsemyndighetene, og oppfører seg på en måte som ikke forstyrrer andre. Russen må imidlertid forholde seg til lover og regler i forhold til ro og orden på offentlig sted som alle andre.

Sosial distansering

Regjeringen har vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av koronaviruset, og flere av tiltakene setter begrensninger for russefeiringen. Det er viktig at russen fortsetter å følge de grunnleggende rådene for smittevern.

I Skien har kommuneoverlege Anne Gunhild Waagsbø-Kjellsen gått ut i media og gjentatt oppfordringen til russen om å overholde retningslinjene om «sosial distansering.»

KoRus – Sør fikk et intervju med Waagsbø-Kjellsen, og hennes råd til russen er å finne trygge måter å være sammen på, uten å være fysisk sammen mer enn fem i en gruppe, og med mer enn to meters avstand.

– Vedlikehold fokus på hoste og håndhygiene, og vær solidarisk i denne krisetiden. På den måten kan dere hindre smitte, og unngå at de mest sårbare blant oss blir syke som gjerne kan være deres egne besteforeldre, oppfordrer Waagsbø-Kjellsen.

Slik smitter korona

Kommuneoverlegen sier dette om hvordan koronasmitten overføres til andre mennesker:

– Viruset smitter lettest via dråper som kommer ut av nese og munn, og direkte inn i en annen. Dette klarer viruset når ansiktene er mindre enn 1-2 meter fra hverandre!  Hoster og nyser man uten å dekke til munnen med et papirhåndkle (som kastes etterpå), hjelper man viruset å komme å komme seg rundt i luften. Viruset klarer dessuten også å komme seg fra et menneske til et annet, ved hjelp av hender.

Hvis en smittet person hoster eller nyser i hendene, og så tar for eksempel i et dørhåndtak, en flaske eller annet – kan nestemann som tar i håndtaket/flasken (eller hva det måtte være), få viruset på sine hender. Hvis de da plutselig klør like under nesen, eller i munnviken – får viruset fri hjelp til å komme inn i en ny kropp.

Les Skien kommunes råd til russen her

Det er trolig bare for russen å innse at den store feiringen etter fullført tre års skolegang denne våren må utsettes eller skrinlegges, men samtidig er det en anledning for russen å tenke kreativt som politiet i Innlandet foreslår ovenfor sine russ. Bruk sosiale medier – gjennomføre forskjellige «russeritualer» på en måte som ingen russ før dere har gjort. Så er det å håpe at alle russ følger rådene fra egne russepresident og politiet om en ansvarlig russefeiring innenfor de rammene som smittevernreglene setter.

Publisert: 23. april 2020