For første gang går Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet sammen om å arrangere seminar for kommuner som får tilskudd til å jobbe med å bedre tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid for barn og unge i utsatte situasjoner. Tidligere i uken var det seminar for kommuner i region øst, sør og Oslo. I neste uke er det liknende seminar for resten av landet. 

Det ble to spennende dager med varierte foredrag. Hovedtema for seminaret var barn og unges medvirkning.

Færder kommune har et spennende prosjekt der de blant annet har et samarbeid med noen ungdommer i kommunen, som de kaller «proffer». «Proffene fra Færder deltok aktivt gjennom disse to dagene og de var med og høynet det faglige nivået på konferansen. 

 

Her sitter representanter for begge direktoratene, foredragsholdere og KoRus-Sør. 

Besøk den nasjonale BTI-nettsiden

Publisert: 9. november 2018

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:57