Illustrasjonsfoto: Taylor Davidson/Unsplash

For å hindre smitte av coronaviruset er det viktig at skjenkesteder driver smittevernfaglig forsvarlig. I Arendal er det god kommunikasjon og samarbeid mellom kommunen og skjenkestedene om smitteverntiltak. Skjenkestedene er gitt klare retningslinjer for hvordan de kan drive virksomheten i trygge rammer.

Kommunen har på sine hjemmesider lagt ut sentrale retningslinjer for smittevern i serveringsbransjen. Basert på observasjoner og tilbakemeldinger fra utelivsbransjen har kommuneoverlegen i tillegg laget en presisering av covid-19-forskriften gjeldende for Arendal kommune.

– Siden sommeren har vært flere samarbeidsmøter mellom kommunen og skjenkestedene hvor det har vært drøftet hvordan skjenkestedene kan drives på en forsvarlig måte, sier skjenkeansvarlig Gunn Haga Brekka i Arendal kommune.

Les også: Råd til alkoholpolitisk handlingsplan

Avstand og bordservering

I retningslinjene for Arendal presiseres det at serveringssteder kan holde åpent etter Covid-19 forskriften § 14a. Den sier at serveringssteder, som restaurant, kafe, bar og pub, og utested, som diskotek, nattklubb og lignende, kan holde åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig.

Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer at besøkende og personell kan holde minst en meter avstand til hverandre, at det er utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt. Ved serveringssteder som har skjenkebevilling skal servering av alkohol skje ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester.

For å sikre en meters avstand, plasseres bord og stoler slik at man sikrer avstanden når man sitter. I tillegg er det viktig å unngå at gjester samler seg ved inngangen eller disken, og all bestilling og betaling skal skje ved bordene og ikke ved bar/disk.

I retningslinjene for Arendal kommune anbefaler kommuneoverlegen seksmannsbord, men ved faste langbord skal det være mulig for gjester å holde en meters avstand til andre utenfor egen husstand. Stoler fjernes og settes tilbake hvis store husstander kommer.

Rutiner for god hygiene og godt renhold

For å unngå smitte via pengesedler oppfordres skjenkestedene til å unngå kontant betaling og bare bruke kortbetaling. Skjenkestedene må iverksette ekstra renhold av dørhåndtak, bord, menyer, betalingsautomater og andre berøringsflater. En må unngå å ha salt-/pepperbøsser, ketsjup-/sennepflasker, kurver e.l. som går videre fra gjest til gjest.

I retningslinjene for Arendal presiseres det at bestikk (svarende til antall gjester ved bordet), servietter, krydder, ketchup/sauser og liknende skal bringes til bordet av personalet og ikke stå fremme på bordene. Håndsprit og lett synlig informasjon om smittevern skal være tilgjengelig ved inngangen og ved betalingsautomater. Håndsprit bør finnes ved hvert bord.

Trygg servering fra buffet og salatbar

Helsemyndighetene opphevet et forbud mot buffetservering fra 15. juli. Viktige tiltak for å begrense smitte ved buffetservering er at syke personer holder seg borte, at man holder avstand og gjør god håndhygiene rett før man forsyner seg i buffeten. Antall felles kontaktpunkter bør reduseres og virksomheten må sørge for hyppig rengjøring av felles kontaktpunkter. Virksomhetene må ha rutiner for å sørge for at smitteverntiltakene etterleves.

Serveringssteder som har skjenkebevilling, kan også servere mat, mineralvann eller annen drikke som buffet. Betjeningens skjenking av alkohol må skje ved bordservering. Det skal være sitteplasser til alle gjester.

Smittevern på utsiden av skjenkestedet

Kommunelegen i Arendal presiserer i sin tolkning av covid-19 forskriften at byens skjenkesteder bør markere med en meters avstandsmerker på utsiden av gjerdene til serveringsstedet, slik at kunder lett kan holde avstand ved en eventuell kødannelse. Skjenkestedene bør også vurdere behovet for gjerder og mulighet for fysisk skille i køen.

Kommuneoverlegen ber skjenkestedene vurdere en smittevernansvarlig ansatt per vakt.

For å forebygge smittespredning er det fra 8. august innført nasjonalt forbud mot å servere alkohol etter kl. 24.00. Dette må drikkes opp innen 30 minutter etter at serveringen er avsluttet. Forbudet er knyttet til skjenkebevilling. Det omfatter både serveringssteder, arrangementer og andre tilstelninger som har skjenkebevilling, f.eks. bryllup som arrangeres i leide lokaler.

Tilsyn med skjenkestedene

Etter smittevernloven skal kommunen føre tilsyn og sørge for at reglene i loven blir overholdt, herunder at serveringssteder driver smittevernmessig forsvarlig.

Ifølge skjenkeansvarlig Brekka følger den kommunale skjenkekontrollen med på om serveringsbransjen overholder reglene, både gjennom varslede og ikke varslede tilsyn. Inntrykket er at skjenkestedene tar smittevernsutfordringene på alvor og ønsker å drive forsvarlig. Kun ett brudd på smittevernreglene er rapportert.

Publisert: 25. september 2020

Sist oppdatert: 19. oktober 2020 kl. 08:55