«Ung i Lister» er et prosjekt i Listerregionen med kommunene Lyngdal, Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal, Hægebostad og Sirdal. I prosjektet er det laget en podkast-serie som dreier seg om det å være ungdom i Lister, og i tillegg at det blitt utarbeidet en rapport med grundig analyse av Ungdata-funnene fra regionen.

Langsiktige og helhetlige tiltak

Ung i Lister-prosjektet ble etablert etter Ungdata-gjennomføringen i 2019. Målet med prosjektet er å bedre oppvekstsvilkårene for barn og unge i regionen. Prosjektet ledes av Linn Gyland, folkehelsekoordinator i Lister.

Prosjektet benytter Ungdata-materialet til å gjøre kvantitative sammenstillinger og analyser av ulike påvirkningsfaktorer i kommunen. Temaer som framheves som særlige interessante er hvilke faktorer i ungdommenes liv fremmer beskyttelse, hvordan er det med sosial ulikhet i helse, psykisk helse og tema knyttet til skole og fritid.

Noen overordnede mål er å etablere grunnlag for kunnskapsbasert tiltaksutvikling for helsefremming og forebygging blant ungdom i kommunene, sikre langsiktige og helhetlige tiltak forankret i kommunenes overordnede planer og skape kultur for ungdomsmedvirkning i kommunene.

‍Alle Lister-kommunene er invitert med, og det er etablert en prosjektgruppe med representanter fra alle kommunene.

Les mer om prosjektet Ung i Lister

Ung i Lister-podkasten tar opp temaer som er viktig for ungdom. Lytt til podkasten på Spotify.

Egen podkast

Det er i forbindelse med prosjektet blitt satt i gang et eget podkast-prosjekt: «Ung i Lister». Der diskuteres temaer knyttet opp mot Ungdata-undersøkelsen, sammen med ulike fagpersoner.

Tematikk som har blitt tatt opp fram til nå er alt fra hvordan det er å være skeiv i bibelbeltet til om det finnes enkle grep til selvhjelp mot psykiske plager.

I episoden om «Ungdommenes hemmelige liv» deltar KoRus Sør-kollega Fred Rune Rahm, hvor han diskuterer «nudes», bruk av cannabis og dårlige valg. I den episoden deltar også Tonje Søvik fra politiet, og hun fortelle mer om det ungdommen gjør som de kanskje ikke forteller oss voksne.

Rapport som grunnla

Tidligere kollega på KoRus Sør, nå ansatt ved Telemarksforsking, Geir Møller, har skrevet rapporten «Ung i Lister – analyse av Ungdata i Lister 2019». Midler fra Levekårssatsingen i Agder har gitt regionen mulighet til å dykke ned i tallmaterialet og utforske sammenhenger, risiko- og beskyttelsesfaktorer både på Lister-nivå og for den enkelte kommune.

Rapporten har vært en sentral del av prosjektet, og har dannet grunnlag både for fagdag, ungdomsmedvirkning, podkast og politisk verksted.

Videre arbeid

I september arrangerte Lyngdal kommune et dialogmøte, som oppstarten på deres kartlegging av ungdomsmiljøet i kommunen. Fra venstre: Varaordfører Jon-Are Åmland, leder av ungdomsrådet i Lyngdal, Frida Falkum, prosjektleder Linn Gyland og Hilde Løberg og Rosanne Kristiansen, begge KoRus Sør.

KoRus Sør følger Listerregioen videre i dette spennende arbeidet, og jobber tett med prosjektleder Linn Gyland i en avgreining av Ung i Lister. Denne avgreiningen er en grundigere kartlegging av ungdomsmiljøet i Lyngdal kommune, hvor kommunen bruker HKH-metodikken (hurtig kartlegging og handling) for å finne ut hvordan de best mulig kan legge til rette for at ungdom opplever trygghet, trivsel og god psykisk helse i hverdagen.

HKH er en metodikk hvor man går dypere inn i et område, i dette tilfellet ungdomsmiljøet i Lyngdal, gjennom bruk av en rekke ulike metoder. Til nå er det gjennomført dialogmøter i kommunen, hvor både fagfolk, frivillige, FAU og ungdom har deltatt. I januar starter den store jobben med å intervjue et bredt spekter av aktører i kommunen, og målet er at en rapport med handlingsplan skal være klar før sommeren.

Publisert: 16. desember 2020