– Det er veldig bra at det nå skal tilbys tidlig samtale om levevaner til gravide! Det å snakke om alkoholbruk kan fortsatt være utfordrende. De fleste kvinner slutter å drikke alkohol når de oppdager at de er gravide, samtidig er det noen som tar andre valg, sier Kristin Håland i KoRus Sør.

Ifølge den nye retningslinjen bør helsepersonell ha en samtale med gravide om alkohol, illegale rusmidler og vanedannende legemidler ved første konsultasjon. Ved bruk av rusmidler bør den gravide bli tilbudt tilrettelagt hjelp til å slutte.

– Respekt og empati

Kristin Håland er jordmor og PhD. Hun jobber med temaer innen svangerskap, sped- og småbarnstid i KoRus Sør.

Håland understreker at bruk av rusmidler kan skyldes manglende kunnskap eller en avhengighetsproblematikk, og at det kan være mye skam og skyld knyttet til dette.

– Å vise respekt og empati i samtaler med gravide er betydningsfullt for å skape et rom til å dele vanskelige erfaringer og for å kunne motta støtte og hjelp. I opplæringsprogrammet Tidlig Inn, kan helsepersonell; jordmødre, helsesøstre og leger, få hjelp til å lære mer om rus, vold, psykisk helse og hvordan samtale og hjelpe gravide som har en vanskelig livssituasjon.

Håland har skrevet et blogginnlegg om dette temaet i forbindelse med den nye retningslinjen: Snakk med den gravide om levevaner

Bruk av alkohol i svangerskapet

Under svangerskapet kan bruk av alkohol føre til for tidlig fødsel, redusert fostervekst, økt risiko for spontanabort og medfødte skader og misdannelser. Fosterskader kan oppstå i alle faser av svangerskapet. Det er ingen sikker nedre grense for alkoholmengde eller noe trygt tidspunkt i svangerskapet for å unngå skader på fosteret.

Anbefalinger gitt i nasjonale faglige retningslinjer er ikke rettslig bindende, men har allikevel stor rettslig betydning gjennom kravet om faglig forsvarlighet. I situasjoner der helsepersonell velger løsninger som i vesentlig grad avviker fra gitte anbefalinger skal dette dokumenteres (jf. journalforskriften § 8, bokstav h.) En bør være forberedt på å begrunne sine valg i eventuelle klagesaker eller ved tilsyn.

Publisert: 8. juni 2018

Sist oppdatert: 10. mars 2020 kl. 13:34