NKROP og KoRus Øst publiserte nylig en digital håndbok rettet mot kommuneansatte som jobber innen rus og psykisk lidelse, hvor gjennomføring av kartlegging er sentralt.

Læringsmålene for håndboka er blant annet å øke kjennskap til kommunens ansvar for kartlegging, hvordan anvende informasjon fra kartlegging i praksis, og hvordan kartlegge psykisk helse- og rusmiddelbruk.

Håndboka har som mål å bidra til bedre nasjonal minimumsstandard på kartlegging, og du finner den her.

Publisert: 30. juni 2021