Telemark fylkeskommune vil i år søke Helsedirektoratet om fem til sju millioner kroner pr. år over fem år til folkehelsearbeid i kommunene. Uavhengig om søknaden blir innvilget, vil det bli utlyst mellom 500 000 og 1 000 000 kr av fylkeskommunens egen midler til folkehelsearbeid i kommunene.

Kommuner som ønsker å søke tilskudd via denne ordningen oppfordres til å begynne forarbeidet.

Søknadsfrist for kommunene vil være 15. mai 2018.

Tilskuddsordningen skal bidra til:
•  utvikling av kunnskapsbaserte lokale tiltak, arbeidsmåter og verktøy for å fremme barn og unges livskvalitet og psykiske helse og det rusforebyggende arbeidet i kommunene.
•  å integrere barn og unges psykiske helse som en likeverdig del av det lokale folkehelsearbeidet.
•  samarbeid mellom aktører innen blant annet skole og barnehage, fritidssektoren, helsetjenesten, politiet og frivillige sektor.

Les mer om ordningen på Telemark fylkeskommune sine nettsider.

Telemark fylkeskommune kommer gjerne på besøk til kommuner med nærmere informasjon og hjelp i søknadsarbeidet. For spørsmål eller avtale om besøk kontakt prosjektleder Inger Elisabeth Borge, Telemark fylkeskommune på e-post: Inger.elisabeth.borge@t-fk.no.

Publisert: 30. januar 2018