Søk om tilskudd i forbindelse med koronasituasjonen

Forsiden/Aktuelt/Søk om tilskudd i forbindelse med koronasituasjonen

Søk om tilskudd i forbindelse med koronasituasjonen

Kommuner kan nå søke midler til gjenåpning av tjenester for personer med rus- og psykiske lidelser. Søknaden må sendes til Fylkesmannen innen 29. juni.

Som følge av koronasituasjonen har tjenestetilbudet knyttet til personer med alvorlig psykisk helse- og rusproblematikk blitt redusert. Det er nå mulig å søke om tilskudd, som skal bidra til gjenåpning, etablering og tilpassing av tjenestetilbud med behov for økte ressurser på grunn av smittevernshensyn. Det er et mål fra Helse- og omsorgsdepartementet at tilskuddene skal medføre tilgjengelige og gode tjenestetilbud som raskt som mulig, og at tiltak er på plass innen avvikling av sommerferien.

Kommunene må sende søknader basert på beskrivelse av utfordringsbildet og tiltak, og forventet antall brukere til Fylkesmannen innen 29. juni, slik at Fylkesmannen rekker å lage en samlet innstilling som vedlegg til ukentlig rapportering til Helsedirektoratet den 1. juli.

Et av kriteriene for tilskuddordningen er at store byer og kommuner med åpne russcener skal prioriteres.

Les mer om søknad og tilskuddsordningen her

Publisert: 23. juni 2020

Av |23. juni 2020|Kategori: Aktuelt|