Tilskudd

Illustrasjonsfoto: Micheile Henderson/Unsplash

Helsedirektoratet lyser ut 455 millioner kroner til kommunalt rusarbeid. Målet med tilskuddsordningen er å bidra til varig kapasitetsvekst i kommunens tjenester, slik at mennesker med rusmiddelrelaterte problemer sikres et helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset tjenestetilbud.

Søknadsfrist er 10. februar 2021. Tilskuddsordningen forvaltes av Statsforvalteren på vegne av Helsedirektoratet. For spørsmål, råd og veiledning, kontakt statsforvalterembetet som behandler søknader i ditt fylke.

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket (PDF)

Les mer om bakgrunnen for tilskuddsordningen

Publisert: 13. november 2020

Sist oppdatert: 4. januar 2021 kl. 11:13