Barn og ungdom er samlet på «Spillrommet37», før koronakrisen. Nå finner de nye måter å «møtes» på. (Foto: Spillrommet37)

Av: Nina Sterner og Ingvild Vardheim, spesialrådgivere i KoRus Sør

Spillrommet i Horten holder til i Kulturhuset 37 midt i Horten sentrum. Rommet gir spillinteressert ungdom en fysisk møteplass, hvor de kan treffe andre unge som deler interessen for spill. Spillrommet jobber for at gaming skal anerkjennes på lik linje som andre fritidsinteresser, og har som mål å fremme de positive aspektene ved spill og gaming, som samarbeid, læring, kreativitet og planlegging. I tillegg ønsker de å spre kunnskap om gaming til foresatte og personer som jobber med barn og unge.

Som følge av koronapandemien er nå Spillrommet37, som mange andre ungdomsarenaer, stengt. For noen kan dette gjøre at en vanskelig situasjon har blitt enda verre. De ansatte jobber nå med å tilrettelegge for et digitalt fellesskap.

Oppfordrer til å spille digitalt

Jan-Egil Holter-Wilhelmsen, prosjektleder i «Spillrommet37».

– Flere av ungdommene kommer hit fordi de ikke har noen andre å være sammen med. Hvis de var alene før, så er de i hvert fall alene nå. Og de har ikke alltid det nødvendige utstyret de trenger hjemme heller, forteller prosjektleder Jan-Egil Holter-Wilhelmsen.

Wilhelmsen og de andre ansatte på spillrommet jobber imidlertid videre med å legge til rette for sosial spilling og digitalt fellesskap selv om spillrommet er stengt. De jobber med flere ting som de håper kan hjelpe spillinteressert ungdom med å takle sosial isolasjon bedre. Blant annet har de bidratt med å utarbeide en liste med tips til ulike spill, både digitale og analoge, som er gratis eller som kan spilles sammen med andre. Listen finner du på bloggen til Spillrommet37 her, og den oppdateres jevnlig.

I tillegg arrangerer Horten kommune sammen med Bibliogames og andre kommuner turneringer i Minecraft og Fortnite. 30 kommuner deltar i disse turneringene, hvor deltakerne først har en kommunal turnering og vinnerne der går videre til den nasjonale finalen. Her er det mulig å kunne se det live via www.twitch.tv/bibliogames.

Wilhelmsen oppfordrer også ungdommer til å invitere andre til å spille sammen, og ha et ekstra blikk for de du vet sitter mye alene og føler seg ensomme. På Playstation og Xbox er det ganske enkelt å spille og kommunisere sammen, selv om man må ha abonnement på henholdsvis Playstation Plus og Xbox Gold. På PC kan man bruke bl.a. Discord hvor man også lett kan se hvilke spill venner spiller. Det er også mulig på Nintendo Switch, men der trenger man en mobilapp for å kunne snakke sammen mens man spiller.

En foregangskommune på området

Spillrommet i Horten har et bredt utvalg av spillutstyr som alle kan bruke, både pc-er, spillkonsoller, brettspill og rollespill. Utstyret er av god kvalitet og har god nok kapasitet og grafikk til å håndtere spillene ungdommen ønsker å ha tilgang til. Det er imidlertid ikke det viktigste.

– Viktigere enn selve utstyret er det at kan man komme og møte likesinnede. Liker man fotball, turn eller kor så er det veldig gode tilbud i Horten, men det er ikke alle det passer for. På spillrommet kan alle ungdommer komme og prøve ting, møte andre som liker de samme tingene, og møte nye man kan spille med, poengterer Wilhelmsen.

Horten kommune er en foregangskommune på dette området. Regjeringens dataspillstrategi 2020 – 2022 vektlegger også behovet for fysiske møteplasser for unge som spiller data, og oppfordrer kommuner og andre aktører til å legge til rette for møteplasser for spillinteresserte. Besøkstallene i Horten viser tydelig at tilbudet er etterlengtet: Siden åpningen i høst har over 2000 ungdommer vært innom spillrommet, som har åpent tre dager i uka.  En av suksesskriteriene kan være at Spillrommet er gode på å la unge medvirke i selve utviklingen av rommet. En fast medvirkningsgruppe bestående av ungdom i alderen 15-22 år har kommet med innspill til innkjøp av utstyr og spill. De bistår også i driften av rommet.

Spillrommet i Horten er etablert som en del av Program for folkehelsearbeid i kommunene. Vi på KoRus Sør skal evaluere prosjektet, og følger det frem til prosjektslutt i 2022.

Publisert: 3. april 2020