Bildetekst: Ungdom i Iveland er i full gang med med å lage tekst til bildene de har tatt.

Iveland kommune er nå i gang med å bruke Fotostemmer som metode for unges medvirkning i kommunale planprosesser. Iveland kommune beskriver hensikten med å bruke Fotostemmer slik: «Iveland kommune ønsker å ta barn og unge på alvor, og gi dem reell mulighet for deltakelse, også politisk. Fotostemmer er ment å skape engasjement for å delta i debatt og fremme egne meninger».

På fritidsklubben og i formingstimen

Gjennomføringen av prosjektet skjer i regi av fritidsklubben Moonlight, som til nå har hatt fire workshops, inkludert et fotokurs.

– Ungdommene synes det er veldig gøy å bruke kameraet og ta bilder, og de synes det er spennende å kunne være med på å påvirke de tingene som er viktige for dem. Vi er spente på resultatet, sier fritidsleder Aksel Førde.

I tillegg til ungdommene som medvirker i Fotostemme-prosjektet, skal 8. trinn på Iveland skole kjøre prosjektet i formingstimene over to uker. Ved å knytte medvirkningsprosessene til skolen, gjør Iveland kommune også en innsats for å unngå at mønsteret med sosialt skjev deltakelse forsterkes. Bruken av fotografering gjør også at medvirkningsprosessen ikke avhenger av hvor gode de unge er til å ordlegge seg.

Prosjektet avsluttes med en utstilling i desember, og følges opp med presentasjon i møte med politikerne i kommunen.

En internasjonal metodikk

Fotostemmer er en enkel og kreativ medvirkningsmetodikk hvor bilder brukes for å identifisere utfordringer og muligheter, og kommunisere dette til beslutningstakere. Metoden er opprinnelig utviklet av Wang og Burris (1997) og kalles for internasjonalt for photovoice.

Vi på KoRus – Sør anser metodikken som spesielt velegnet for medvirkningsprosesser for barn og unge, da bruk av bilder er en kommunikasjonsform de er godt kjent med gjennom ulike former for sosiale medier. Folkehelsemeldingen «Mestring og muligheter» påpeker også at teknologi og innovasjon kan være med på å styrke deltakelse i demokratiske prosesser.

KoRus – Sør gir opplæring og veiledning til kommuner eller andre som ønsker å bruke Fotostemmer som medvirkningsmetodikk.

Les mer om Fotostemmer

Publisert: 9. november 2017