Årets konferanse foregår i Sandefjord 25.-27.september 2018. Programmet er ferdigstilt og påmeldingene er allerede i full gang.

Se hele programmet for Barnet & Rusen

Eli Marie Wiig, leder av programkomiteen for Barnet & Rusen, vil spesielt trekke frem professor Mark Bellis som et spennende innslag på konferansen i år.

Barndomserfaringer lagres i kroppen

Den britiske professoren Mark Bellis, som jobber ved Bangor University i Wales, kommer til Barnet & Rusen i år for å snakke om ACE-studien (Adverse Childhood Experiences). Studien viser hvordan vanskelig og uheldige barndomserfaringer lagres i kroppen og gir helseproblemer senere i livet, også fysiske.

– Han er en ettertraktet foredragsholder og en forkjemper for sårbare grupper i samfunnet. Det han skal formidle er viktig kunnskap for alle som jobber med barn og unge, men også for de som jobber med voksne, sier Wiig.

Hør Eli Marie Wiig fortelle mer om Bellis innlegg

I foredraget på Barnet & Rusen kommer han også inn på hvordan samfunnet kan forebygge slike barndomserfaringer og hvordan vi kan støtte de som har hatt slike opplevelser.

Mark Bellis arbeider også med forebygging av vold og rusbruk i Verdens Helseorganisasjon, i tillegg til at han har vært engasjert i FNs arbeid med forebygging av rus og kriminalitet og med FNs internasjonale barne- og nødhjelps fond.

Les mer om alle foredragsholderne til Barnet & Rusen 2018

Publisert: 26. april 2018

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:57