Kjærlighet & Grenser er et universelt forebyggingsprogram som brukes i over 60 norske kommuner. Programmet har god internasjonal evidens (Strengthening Families Program), men mangler en norsk evaluering. Derfor ønsker vi at ungdommer og foreldre som har deltatt i programmet svarer på en kort spørreundersøkelse. Undersøkelsen er anonym og det er frivillig å delta. Det tar bare et par minutter å svare på undersøkelsen.

Det er én undersøkelse for ungdom som har deltatt, og én for foreldre:

Kjærlighet og grenser – spørreundersøkelse for ungdom

Kjærlighet og grenser – spørreundersøkelse for foreldre

Vi setter stor pris på din deltakelse!

Mer om Kjærlighet og grenser

Programmet retter seg mot familier med barn på 7. eller 8. trinn og varer i to måneder. Kunnskap om beskyttende faktorer er grunnlaget for refleksjoner, diskusjoner og øvelser. Metodikken bygger på at varig endring er basert på indre motivasjon. Små filmer med hverdagssituasjoner brukes som utgangspunkt i samlingene.

Les mer om Kjærlighet og grenser

Publisert: 1. mars 2018