Ungdata-rapporten fra Buskerud er nå klar. For første gang er det blitt gjennomført en koordinert undersøkelse for alle trinn på ungdomskolen og videregående skole i fylket.

Bilde av Rosanne Kristiansen

Rosanne Kristiansen, spesialrådgiver i KoRus – Sør, har skrevet rapporten «Ung i Buskerud 2017» sammen Asle Bentsen i KoRus – Sør.

Dette er interessant fordi det viser endringer hos ungdommene på mange områder i løpet av ungdomstiden.

– Det er spesielt interessant å se hvordan ungdommenes rusvaner endrer seg i denne perioden. Vi får et bredere bilde av ungdoms rusvaner enn hva vi har fått tidligere, sier Rosanne Kristiansen, spesialrådgiver i KoRus – Sør og en av forfatterne av rapporten «Ung i Buskerud 2017».

Last ned rapporten her

– Litt overraskende sammenheng

Rapporten viser at forholdsvis mange (11 % jenter og 23 % gutter) på VG3 har prøvd cannabis en gang eller mer. Nasjonalt gjelder dette for 13 % jenter og 23 % gutter. Andelen jenter som har prøvd cannabis er altså litt lavere i Buskerud enn hva den er nasjonalt.

Den nasjonale Ungdata-rapporten viser at det er en økene andel gutter på VG3 som har brukt cannabis, en utvikling det blir interessant å følge med på fremover.

I Ung i Buskerud-rapporten ser vi at to av tre som har prøvd cannabis én gang, også har prøvd det igjen.

– Vi finner sterke samvariasjoner mellom det å røyke og det å bruke cannabis. Vi finner også sterke sammenhenger mellom det å drikke alkohol og det å røyke cannabis. Og, litt overraskende, også sterk sammenheng mellom det å bruke snus og det å ha prøvd cannabis, sier Kristiansen.

De som får lov, drikker mer

Når det gjelder alkohol, viser undersøkelsen at på VG3 er det 9 % av ungdommene som aldri har smakt alkohol. Dette er omtrent den samme andelen som ikke drikker alkohol av voksenbefolkningen.

– Kan vi tenke oss at rusvanene våre er etablert allerede på videregående skole, undrer Kristiansen.

Når det gjelder kommuner hvor det er størst andel ungdomsskoleelever som drikker hyppig, finner vi også at dette i stor grad er kommuner hvor ungdommene svarer at de får lov til å drikke alkohol av sine foreldre.

– Her finner vi en sterk samvariasjon mellom det å få lov til å drikke alkohol og faktisk alkoholbruk hos ungdommene, sier Kristiansen.

 


Fakta om Ung i Buskerud 2017

  • 15 278 ungdommer i Buskerud har svart på spørsmål om å være Ung i Buskerud i 2017
  • Ungdata-undersøkelsen dekker temaer som familie, venner, skole, fritid, mobbing, psykisk og fysisk helse og bruk av rus og tobakk.
  • På Ungdata-konferansen i Buskerud på Sundvolden hotell (18.-19. oktober) legges det frem hovedfunn og analyser knyttet til disse utvalgte temaene: Seksuell trakassering, psykisk helse med fokus på skolestress og ensomhet samt cannabis.
  • Rapporten «Ung i Buskerud 2017» er utarbeidet av KoRus-Sør. Representanter fra kommunene og fylkeskommunen har sittet i referansegruppen, og gitt faglige innspill til innholdet i rapporten.

Publisert: 18. oktober 2017

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:57