KREVENDE ROLLE: – Situasjonen som oppstår når man nekter noen servering kan være veldig krevende, spesielt når den som står bak baren ikke har så mange års erfaring selv, sier Henriette Aas Sandvik, daglig leder i Parkbiografen. Hun mener kurset i Ansvarlig vertskap bidrar til å gjøre de ansatte tryggere i sin rolle. (Foto: Bjørn Sodeland) 

I vår har hun, sammen med 10 andre ansatte deltatt på kurs i regi av Ansvarlig alkoholhåndtering i Grenland (AAG), som består av de tre grenlandskommunene Skien, Porsgrunn og Bamble, i samarbeid med Politiet og KORUS Sør. Det har ifølge Sandvik vært en utelukkende positiv opplevelse.

– For oss har det vært veldig verdifullt å endelig kunne møtes fysisk og gå gjennom kurset sammen med andre i samme bransje. Det som jeg synes er spesielt bra er at vi har fått mulighet til å møte representanter fra mange ulike steder med ulike utfordringer, sier Sandvik.

Målet med kurset, som er utviklet av KORUS Øst, er å bidra til et trygt og hyggelig uteliv ved å gi ansatte i skjenkebransjen kunnskap om alkoholloven og praktiske eksempler på hvordan de kan håndtere ulike situasjoner. Selv om det er mulig å ta Ansvarlig vertskap helt alene foran PC-en, gjennomføre en prøve og få direkte utskrift av kursbevis, mener Sandvik det å gjøre det sammen med en større gruppe har tilført mye.

– Jeg er ikke i tvil om at de ansatte føler seg mer ansvarliggjort når de må møte opp fysisk, og synes selv gruppediskusjonene er noe vi kunne hatt enda mer av. Å sitte ned i fellesskap og snakke om konkrete episoder der hver og en jobber og få ulike perspektiver og innspill fra gruppa er veldig nyttig, sier Sandvik.

Behov for flere kurs

Hun mener det er verdt å vurdere å tilby enda flere kurs, spesielt på grunn av antallet nye arbeidstakere som har kommet inn i bransjen etter koronapandemien.

– Dette er en bransje med veldig mange unge arbeidstakere og stor utskiftning av ansatte. I forbindelse med koronapandemien mistet de fleste mange folk og har nå måttet jobbe for å rekruttere nye. Derfor mener jeg det hadde vært bra hvis kommunene kunne tilbudt kurs enda hyppigere, sier Sandvik.

Lettere å sette grenser

En av de mest utfordrende situasjonene for den som jobber bak baren er å avgjøre når nok er nok. Å lære om ulike grader av påvirkning, hvordan man håndterer en beruset person og takle konfrontasjonen som kan oppstå når man nekter å servere en gjest er derfor en viktig del av undervisningen.

– Situasjonen som oppstår når man nekter noen servering kan være veldig krevende, spesielt når den som står bak baren ikke har så mange års erfaring selv. Da bidrar det å ha en kursing som dette i bakgrunnen til at man blir tryggere i rollen og gjør det lettere å sette grenser, sier Sandvik.

Ønsker du informasjon om å arrangere kurs i egen kommune? Kontakt Nina Sterner i KORUS Sør

Les mer om Ansvarlig alkoholhåndtering her

Publisert: 12. mai 2022