Tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2017

Forsiden/Aktuelt/Tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2017

Tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2017

Helsedirektoratet har utlyst tilskudd til rekruttering av psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene for 2017.

Ordningen skal bidra til at alle kommuner har rekruttert psykolog ved innføring av lovkrav om psykologkompetanse fra 2020. Målet er å styrke kvalitet og kompetanse i det helhetlige og tverrfaglige kommunale arbeidet innen psykisk helse og rus, vold- og traumefeltet.

Tilskuddsbeløpet er økt til kr 400 000  pr 100 % psykologstilling.

Kommuner som tidligere ikke har mottatt tilskudd til formålet prioriteres.

Søknadsfrist:  1. mars 2017 til Fylkesmannen

Budsjettramme: 155 mill. kroner

Kunngjøring med all nødvendig informasjon finner du her.

Publisert: 23. januar 2017

Av |23. januar 2017|Kategori: Aktuelt|