Tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Forsiden/Aktuelt/Tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Helsedirektoratet har lyst ut tilskudd for rekruttering av flere psykologer til kommunene i 2018.

  • Kvinnelig terapeut

Rekruttering av flere psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene er en av regjeringens satsinger for å styrke kvalitet og kompetanse i det tverrfaglige arbeidet innen psykisk helse og rus, vold- og traumefeltet. Tilskuddsordningen er et sentralt virkemiddel for å øke rekrutteringen og bidra til at psykologkompetanse blir tilgjengelig over hele landet ved innføring av lovkrav fra 2020.

Søknadsfrist til Fylkesmannen: 1. februar 2018

Bevilgning: 155 mill. kr

Alle kommuner kan søke, men dette prioriteres:

  • Kommuner som tidligere ikke har mottatt tilskudd skal prioriteres
  • Kommuner som benytter psykologkompetansen i rusarbeid har høy prioritet, jf. Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020)

Les mer om ordningen og søk på midlene via Helsedirektoratets nettside

Av |8. november 2017|Kategori: Aktuelt|