Tilskudd til SLT-tiltak i kommunene

Forsiden/Aktuelt/Tilskudd til SLT-tiltak i kommunene

Tilskudd til SLT-tiltak i kommunene

Nå kan kommuner søke på økonomisk tilskudd til lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) for 2018.

  • Ungdom

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging forvalter tilskuddsordningen for «Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT)». Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere kommunene til helhetlig og samordnet rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid. Ordningen skal bidra til at kommunene tar i bruk kunnskapsbaserte forebyggende tiltak rettet mot risikoutsatte barn, ungdom og deres foreldre.

Det kan gis lønnstilskudd til kommuner som ønsker å etablere/eventuelt reetablere SLT koordinator-stilling. Tilskudd kan også gis til rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak, aktiviteter og prosjekter i kommunene.

Søknadsfrist er 15. februar.

Link til utlysning og søknadsskjema:  http://kriminalitetsforebygging.no/slt/slt-tilskuddsordning/

Publisert: 15. januar 2018

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:57

Av |15. januar 2018|Kategori: Aktuelt|