Våren er tid for russetreff rundt om i mange av landets kommuner. Tidligere år har flere russetreff vært gjennomført uten at arrangør har søkt om kommunal skjenkebevilling, og russen har kunnet nytt medbragt alkohol innenfor et avsperret område.

Helsedirektoratet har nå i brev til landets kommuner presisert at arrangører av tilstelninger som russetreff må søke om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk. På arrangementer som får skjenkebevilling er det nå ikke tillatt for russen å nyte medbragt alkohol, selv om arrangementet forgår på avsperret område og deltakerne må kjøpe billett eller betale for inngang.

Dialogmøte

Geir Oustorp, avsnittsleder ved forebyggende avdeling i Drammen.

10. mars arrangerte KoRus – Sør et dialogmøte med politi, kommuner og arrangører i vår region, for å drøfte aktuelle problemstillinger i forbindelse med de nye reglene. Geir Oustorp, avsnittsleder ved forebyggende avdeling i Drammen, snakket blant annet om Handlingsplan RUSS 2017-2019.

Han kunne fortelle at det er mange gode tiltak som allerede blir gjennomført, blant annet:

  • Dialog med russestyrene vedrørende rebusløp, russeknuter og arrangementer.
  • Foredrag og temadager for russen og foreldre.
  • Tett oppfølging av enkeltruss som tidligere har vist negativ atferdf under russefeiringen. (Les mer i RUSS 2017-2019)

Det som er verdt å merke seg er at man både må søke om skjenkebevilling før et arrangement, og at politiet må gi tillatelse.

Flere må vurdere sine rutiner

At russetreff må ha skjenkebevilling handler i praksis om at russen må innrette seg etter de samme regler som gjelder for utesteder, festivaler og store offentlige arrangement. Dette medfører blant annet at personer som er åpenbart påvirket av rusmidler ikke har lov til å oppholde seg på området.

Det arrangeres flere russetreff både i Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud som må vurdere sine rutiner etter Helsedirektoratets presisering av lovverket.

Hører du til vår region (Telemark, Vestfold, Buskerud, Agder) og har spørsmål rundt dette, kontakt Helge Fredriksen i KoRus – Sør: helge.fredriksen@borgestadklinikken.no

Publisert: 22. februar 2017

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:58